Supportersvereniging-1902

Aanwezig:    Dagelijks Bestuur SV-1902 + AD MVV + TM MVV (deels) + SLO + Lid fractie supporters ledenraad

Datum:         25 januari 2022

 

  1. Technisch beleid

Er is geïnvesteerd in software (speler volgsysteem), voor MVV 1 en MVV Academy, onder meer voor scouting en het opvolgen van alle teams en de individuele ontwikkeling van elke MVV-speler (screening – mentaal – fysiek – studiebegeleiding etc.).

Samenwerkingen met SMC Maastricht (fysio – performance – krachtcentrum) Zuyd Hoge School (screening – monitoring -) en Universiteit Maastricht zijn opgestart.

Op korte termijn proberen we de komst van enkele spelers bekend te maken, met als intentie een optie af te dwingen om deze ook voor volgend seizoen te kunnen vastleggen. Ook wordt op dit moment gesproken met spelers met aflopende contracten. Van de huidige MVV 1 selectie staan er ongeveer 15 spelers ook volgend seizoen onder contract. Dat wil zeggen dat onze technische staf, in tegenstelling tot de voorbije jaren,  een grote groep contractspelers ter beschikking heeft bij de start van het nieuwe seizoen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de visie van MVV: “De Magie van Maastricht”. Niet alleen op voetbalgebied. Voor supporters en sponsoren een herkenbare en duurzame visie, die blijft staan onafhankelijk van personen die aan de leiding staan. Komt er een nieuwe directeur, technisch manager of trainer, de visie ligt klaar. MVV moet een ontwikkelclub worden, met goede randvoorwaarden, zodat spelers daarom kiezen voor MVV. Geïnvesteerd wordt in de MVV Academy, waarvan de opbouw zo’n 3 tot 5 jaar zal belopen. Vanaf het vierde jaar moeten wij jaarlijks structureel meespelen voor de nacompetitie met een eventuele promotie als ultieme uitdaging.  De uiteindelijke doelstelling moet zijn dat de transferopbrengsten van de eigen jeugd een vaste inkomstenstroom zullen zijn.

  1. Jaarrekening vorig seizoen en resultaten van dit seizoen

SV-1902 geeft aan geschrokken te zijn van het resultaat van de jaarrekening. De AD geeft aan dat er géén reden is voor paniek. Deze week komt nog een uitleg op de website van MVV in reactie op het verhaal in De Limburger. In tegenstelling tot andere clubs heeft MVV een teruggang van 15% en is de gemiste ton van de NOW-regeling goedgemaakt. De schulden op de jaarrekening zijn toegelicht en vormen geen gevaar voor de continuïteit van de club. MVV heeft voor het eerst sinds jaren weer een goedkeurende verklaring van de accountant op basis van het seizoen 2020-2021.

Momenteel heeft MVV ruime liquide middelen, het hoogste in jaren. Ook op kantoor is geïnvesteerd in het automatiseren en de continuïteit van de werkprocessen. Er is een CRM-systeem aangeschaft voor het vastleggen van de contacten met sponsoren en ook een HRM-systeem waarin naast het personeel ook de vrijwilligers worden opgeslagen.

De twee sporen voor de continuïteit op kantoor zijn uitbesteding én automatisering van processen.

De partij waaraan de financiële processen zijn uitbesteed, rapporteert maandelijks. De AD stuurt deze cijfers ongecensureerd door aan de RvC. Er wordt met verschillende investeerders gesproken voor een minderheidsaandeel. Positief is dat de merchandise erg goed loopt. Er ligt wel nog oude voorraad. Ook wordt veel van de deal met Nike verwacht op het gebied van de verkoop van wedstrijdshirt, trainingspakken en casual shirts.

Het aantrekken van sponsoren blijft moeizaam. Het is erg sleuren, het proces van daadwerkelijk ondertekenen (en betalen) van de overeenkomsten duurt lang. Sponsorinkomsten moeten groeien van 1 miljoen naar 1,5 miljoen. AD zou het liefst een business community oprichten, die zelfwerkzaam sponsors werven en activiteiten organiseren. Wat niet helpt zijn de rellen tegen ADO en Roda. Sponsorinkomsten blijven 1 van de belangrijkste zaken om onze totale begroting structureel te verhogen.

  1. Stadionverboden

SV-1902 vindt dat te veel onnodige stadionverboden zijn uitgedeeld. De fanatieke supporters die over de schreef gaan weten dat daar een straf op staat en accepteren die. Maar dat betekent ook dat supporters die belangrijk zijn binnen deze groepen heel lang niet binnen mogen. Daar heeft MVV dan ook weer last van qua sfeer en sociale controle. De AD heeft zich dit nooit niet gerealiseerd.

  1. Veiligheid

De veiligheidsadviseur heeft een aantal maatregelen om de veiligheid te verbeteren afgestemd met de SV-1902. SV-1902 heeft op punt met MVV meegedacht. In ieder geval juicht de SV-1902 het toe dat maatregelen getroffen zijn zodat in het uitvak niet in het hek geklommen kan worden en dat vanuit het uitvak niet meer uitgedaagd kan worden (geen oogcontact meer met MVV supporters).

SV-1902 denkt dat het prima is dat er een extra hek wordt geplaatst in de gracht bij de Boschpoort-tribune, zodat de afstand tussen mensen in de gracht en uitvak wordt vergroot. Het huidige eerste hek bij de Boschpoort tribune wordt verplaatst, zodat alleen nog bezoekers van deze tribune in de gracht komen. Dit kan volgens de SV-1902 ook bijdragen aan de veiligheid. MVV zal wel iets moeten regelen dat de supporters op de Angel-Side een tappunt en toiletten krijgen. Aan het tappunt is gedacht, een oplossing voor het sanitair moet nog gevonden worden.

SV-1902 is het er niet mee eens, dat vak F op de Boschpoort tribune volledig wordt gesloten bij B-wedstrijden. Naast het feit, dat ook op dit vak, al jarenlang, trouwe seizoenkaarthouders plaatsnemen, hebben de recente incidenten en ook incidenten in het verleden, in de gracht plaatsgevonden en niet in dit vak. SV-1902 is bang dat, een sluiting van dit vak, seizoenkaarten gaat kosten. Tot slot zal dit ook resulteren in een verlaging van de capaciteit van het stadion bij B-wedstrijden en kan dit in de toekomst, bij het spelen van belangrijke wedstrijden zoals bijvoorbeeld play-off wedstrijden of derby’s, resulteren in minder omzet. Geadviseerd wordt om als alternatief de trap vanuit vak F richting de gracht af te sluiten. De AD neemt deze adviezen mee in de verbeteringen van de veiligheid.

SV-1902 staat ook achter de maatregel om het betreden van de spelerstunnel te bemoeilijken, zodat dit in te toekomst niet meer gebeurt. Met de kanttekening, dat er goed nagedacht moet worden over de specifieke invulling, zodat er geen ernstig letsel kan ontstaan bij een eventuele poging tot betreding.

Met betrekking tot het gooien van bier, verwacht de SV-1902 dat het plaatsen van een uitschuifbare spelerstunnel tot op het veld, een sterke preventieve werking zal hebben en adviseren dan ook om dit uit te voeren.

SV-1902 is tegen het aanbrengen van een net voor vak D van de Angel-Side, dat bij calamiteiten omlaag wordt gelaten. Verwacht wordt, dat dit een averechts effect zal hebben en dat mensen dit naar beneden zullen halen. Geadviseerd wordt om eerst het effect van de uitschuifbare spelerstunnel af te wachten en op basis van deze evaluatie, indien nodig, nadere maatregelen te bezien. De AD geeft aan dat vooralsnog het net niet wordt opgehangen.

Als laatste adviseert SV-1902 om de hekken rondom het veld terug te plaatsen bij de Boschpoort-tribune en de rechterkant van de Angel-Side-tribune. Hiermee wordt de drempel om het veld te betreden een stuk hoger. MVV zal dit punt niet overnemen vanwege de hospitality, waar ook de KNVB voorstander van is.

De AD krijgt steeds meer medewerking van de gemeente en in het bijzonder van de burgemeester. Hij vindt het jammer dat wij niet in gesprek willen met de burgemeester. SV-1902 legt de voorgeschiedenis uit. Een korte samenvatting. Na het buiten proportioneel optreden door de politie ging burgemeester Hoes bij vertegenwoordigers van het Supportersoverleg zélf de informatie die hij kreeg van zijn ambtenaren en de politie valideren. Burgemeester Penn-te Strake heeft nooit van dit aanbod gebruik gemaakt. Verschillende keren is dit aanbod namelijk aan haar gedaan. Er is vervolgens teveel gebeurd, met name buiten het stadion en ook op niet-wedstrijddagen, waarvan zij dan weer de schuld aan de politie geeft en de politie aan haar. Om toch in gesprek te blijven met de gemeente is SV-1902 bereid om met de nieuwe (oude) veiligheidsadviseur in gesprek te gaan.

  1. Charme offensief

SV-1902 is graag bereid om samen met MVV aan de uitstraling van de club te werken, zodat ook meer supporters (weer) naar het stadion komen. Voorgesteld wordt om dit wil planmatig te doen, bijvoorbeeld met een strategie adviseur.

­