Supportersvereniging-1902, gevestigd aan Aalkeborg 37 6228 BV Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://sv-1902.nl
Aalkeborg 37
6228 BV Maastricht
De secretaris van de Supportersvereniging-1902 is de Functionaris Gegevensbescherming van de Supportersvereniging-1902 Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Supportersvereniging-1902 verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Supportersvereniging-1902 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw contributie en betalingen 
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren
- Je te informeren over onze busreizen, activiteiten en merchandise
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om merchandise bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Supportersvereniging-1902 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Supportersvereniging-1902 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia                   > Bewaartermijn: gedurende je lidmaatmaatschap van de vereniging > Doel: voor correspondentie met jou als lid            
Adres                      > Bewaartermijn: gedurende je lidmaatmaatschap van de vereniging > Doel: voor correspondentie met jou als lid
Telefoonnummer                 > Bewaartermijn: gedurende je lidmaatmaatschap van de vereniging > Doel: voor correspondentie met jou als lid
E-mailadres                   > Bewaartermijn: gedurende je lidmaatmaatschap van de vereniging > Doel: voor correspondentie met jou als lid
Overige persoonsgegevens            > Bewaartermijn: gedurende je lidmaatmaatschap van de vereniging > Doel: als service aan jou als lid
Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: gedurende je lidmaatmaatschap van de vereniging > Doel: als service aan jou als lid
Bankrekeningnummer               > Bewaartermijn: gedurende je lidmaatmaatschap van de vereniging > Doel: het voor afschrijven van jou contributie en voor jouw betalingen aan de vereniging 


Delen van persoonsgegevens met derden
Supportersvereniging-1902 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Supportersvereniging-1902 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 
door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van 
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur 
dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. Supportersvereniging-1902 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Supportersvereniging-1902 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Supportersvereniging-1902 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
­