Het boek van Jo Toennaer is nu te koop via de website van MVV!

Een aanrader om deze sjieke memoires te lezen en steun zo ook nog de jeugdopleiding van onze club.

Kopen dat boek dus! Klik hier om te bestellen. 

Directie en bestuur van MVV Maastricht hebben onlangs de SupportersVereniging 1902 (SV1902) officieel erkend als spreekbuis van de supporters. “Wij willen een vertegenwoordiging zijn van iedereen die MVV als supporter een warm hart toedraagt. Van AngelSide, Trepke B, Ultras tot de supporter die solo de wedstrijden bezoekt”, zegt Huib Pijpers, secretaris van SV1902. “Van supporters, voor supporters”, vult penningmeester Wilfried Bongers aan.

SV1902 wil die volwaardige vertegenwoordiger worden niet alleen richting de club maar ook richting gemeente, politie, burgemeester en andere belanghebbenden.

Het Supportersoverleg trad in het verleden al op regelmatige basis in overleg met de MVV-directie en het bestuur. Ook nam men deel aan het veiligheidsoverleg. Daarnaast was het Supportersoverleg vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en commissies zoals: tenuecommissie, busreizen en  seizoenkaarten. Maar men had ook een actieve rol bij diverse acties bijvoorbeeld richting raadsfracties, organisatie van het supporterskaffee en de vormgeving van het MVV-shirt. “We kregen vaak de vraag, wie zijn jullie eigenlijk. We vertegenwoordigden wel iedereen als supportersoverleg maar hadden geen officiële status”, legt Huib Pijpers uit.

SV1902 heeft zichzelf een duidelijke missie gesteld:  ‘De grenzen opzoeken bij het opkomen voor alle MVV-supporters en activiteiten opzetten ten behoeve van de onderlinge verbondenheid, zo breed als mogelijk’. Wilfried Bongers: “Onze supportersvereniging komt voor iedere MVV-supporter op, wij zullen de spreekbuis voor ze zijn, ongeacht of deze lid zijn van onze vereniging. Het opkomen voor de MVV-supporters doen wij onafhankelijk en consequent.” SV1902 heeft daarom ook als een van de speerpunten:  “het streven naar een betere relatie tussen club en supporters”.

“Onze vereniging is trots op MVV en onderschrijft haar kernwaarden en zal er alles aan doen wat in de macht van onze supportersvereniging ligt om die waarden fanatiek te bewaken. Onze vereniging steunt MVV als een traditionele club, waarbij wij staan voor het waarborgen van de tradities. Met onze activiteiten willen we zo veel mogelijk verschillende supportersgroepen samenbrengen, ook indien deze niet zijn aangesloten bij onze vereniging. De inzet is erop gericht dat wij in ieder geval betrokken zijn bij supporters-gerelateerde zaken en de club daarbij continue optimaal ondersteunen. Ook willen we zo veel mogelijk sfeer brengen geschoeid op een Zuid-Europese gepassioneerde en fanatieke wijze.” Bongers is ook al trots op het eerste resultaat dat bereikt is: “Vak D wordt nu ingericht voor de Angel Side. Dit was eerst niet mogelijk omdat de oude commandoruimte in dit vak zat. Nu er een nieuwe commandoruimte is aan de lange zijde, zijn we met de club in gesprek gegaan. En ze zijn met ons meegegaan. De supporter die een vaste plek in vak D had, kreeg een andere plek in het stadion én een gratis lidmaatschap van de SV voor het leven!”

Binnen de organisatie van SV1902 zitten veelal ervaren bestuurders met een rood-wit hart. Van hieruit zijn er diverse werkgroepen, allemaal met een eigen voorzitter. We hebben het dan over de werkgroepen stadion, busreizen, stadionbeleving, opkomen voor supporters, party’s en toernooien en merchandise. De voorzitters van de werkgroepen vormen samen het dagelijks bestuur, alle leden vormen de ledenraad.

Om lid te worden van de SV1902 betaalt men slechts 5 euro per jaar. Huib Pijpers, in het dagelijks leven Lokaal Belasting Adviseur, “We hebben de prijs bewust laag gehouden. Zo worden onze kosten gedekt. Mocht er aan het einde van het jaar toch nog geld overschieten, dan stellen wij dat aan MVV beschikbaar.” De grens van 300 leden wordt binnenkort geslecht. “We hopen aan het einde van het voetbalseizoen rond de 400 leden te hebben”, zeggen Pijpers en Bongers.

Wie lid wil worden van de Supportersvereniging kan zich aanmelden via www.sv-1902.nl

Bron: www.mvv.nl 

Om met de deur in huis te vallen. Wat een feest was dat vrijdag! Als Supportersvereniging 1902 kunnen we spreken van een uitstekende eerste ledenavond. Hieronder willen we een kleine impressie geven van de avond.

Er waren zo'n 80 bezoekers aanwezig. De avond werd geopend met uitleg over de vereniging en vervolgens kreeg de Supporters Liaison (SLO) van MVV de kans om zich voor te stellen en te vertellen waar hij voor verantwoordelijk is (https://bit.ly/32cXqwM). Ook werd er een korte toelichting gegeven over de Coronamaatregelen die inmiddels door MVV gecommuniceerd zijn. Het publiek had daarna de kans om vragen te stellen aan zowel SV-1902 als de SLO.

Later op de avond werd er een quiz gehouden met serieuze, minder serieuze en goede en minder goede vragen. De bezoekers konden via de mobiele telefoon deelnemen en de scorelijst werd na elke vraag gepubliceerd. De spanning werd des te groter, omdat echte MVV-kenners fanatiek zowel flink stegen als daalden in hun strijd om die eerste plaats binnen te halen. De meest memorabele vraag van de avond was toch wel:

Welke MVV-speler plantte een MVV-vlag op de middenstip na de winst op de boeren uit 046?

A) Joas Siahaija
B) Stef Peeters
C) Daniel Gomez
D) Laurent Castellana

U begrijpt het al, hilariteit ten top. De opvallende winnaar van de avond was dan ook onze SLO.

Ter verhoging van de feestvreugde was er de mogelijkheid om per 4 personen zich op te geven voor de bierbokaal. Die prijs werd met veel ontzag gewonnen door de dames!
Een optreden van onze good-old Frans Theunisz maakte de avond af. Een feest dat tot de late uurtjes doorging met een gezellige club mensen. Ook was het goed om te zien dat een groot aantal leden aanwezig waren, die voorheen nog niet actief betrokken waren binnen een van de bekende groeperingen. Dit maakt de kracht en het draagvlak van de vereniging alleen maar sterker.

Al met al kunnen wij als SV-1902 spreken van een zeer geslaagde eerste ledenavond. We hopen ook dat onze leden dat net zo ervaren hebben, maar eigenlijk twijfelen we daar niet aan.

SV-1902 is geïnterviewd door MVV TV! Het filmpje is hieronder te zien.

 

Foto overhandigen shirt

Op 3 juni 2020 is de nieuwe supportersvereniging voor MVV-supporters opgericht en wel onder de naam Supportersvereniging-1902, afgekort: SV-1902. Met het overhandigen van het eerste T-shirt van SV-1902 aan Erik Noor (Algemeen Directeur MVV) komt de vereniging voor het eerst naar buiten. SV-1902 zal de belangen behartigen van alle MVV-supporters bij onder meer MVV, gemeente en KNVB. Naast het opkomen voor supporters wil SV-1902 de verbondenheid onder de supporters vergroten. Dit gaat de Supportersvereniging-1902 doen door het organiseren van busreizen en het houden van activiteiten en evenementen. 

Bas Hendrikx (voorzitter SV-1902): 'Met het formeel oprichten van de Supportersvereniging-1902 gaat een lang gekoesterde wens van verschillende supportersgroeperingen in vervulling. Met een officiële status én straks hopelijk met een grote en brede achterban creëert SV-1902 slagkracht. '

Sinds oktober 2019 zijn supporters bezig met het oprichten van deze vereniging, maar dat liep vanwege het coronavirus enige vertraging op. Toch zette SV-1902 zichzelf al op de kaart door het op de achtergrond opkomen voor supportersbelangen. Zo is het samen met MVV mogelijk gemaakt om de  fanatieke supporters te verplaatsen naar het midden van de Angel-Side. SV-1902 heeft met MVV gezocht naar een passende oplossing voor de seizoenkaarthouders op Vak D. SV-1902 wil samen met de Supportersclub, Angel-Side, Veer Zien MVV, TrepkeB en alle andere supporters optrekken om de wedstrijdbeleving naar een hoger niveau te brengen. Ook is SV-1902 opgekomen voor het drastisch verlagen van de prijzen van seizoenkaarten om de Maastrichtenaar weer terug naar De Geusselt te krijgen. 

Bas Hendrikx (voorzitter SV-1902): 'Het is gewoon sjiek hoe de supporters die een seizoenkaart hadden op Vak D hebben meegewerkt aan het maken van een sfeervak.'

Supportersoverleg

SV-1902 komt voort uit het Supportersoverleg dat de afgelopen jaren met directie en bestuur om de tafel zat om zaken aangaande supporters bespreekbaar te maken. Het Supportersoverleg kende géén formele status. Toch werden diverse succesjes geboekt zoals het bewaken van de kernwaarden in het MVV-shirt, het creëren van een goede verstandhouding met de lokale politiek, het organiseren van het Supporterskaffee, het opstellen van de taakomschrijving voor de Supporters Liaison Officer (SLO) en het rekruteren van de nieuwe SLO. Na de structuurverandering van MVV in een BV, werd het Supportersoverleg steeds minder betrokken bij supportersaangelegenheden en bleek een formele status noodzakelijk om meer slagkracht te krijgen.

Erik Noor (Algemeen Directeur): 'In mijn eerste weken ben ik echt onder de indruk geraakt van de supporters van MVV. Van de duurzame inzet door Veer Zien MVV een van de belangrijkste sponsoren, van de acties van de Angel-Side, van de steun via de aanschaf van seizoenkaarten en van het meedenken op diverse manieren. Dat supporters zich nu verenigen in SV-1902 is alleen maar goed voor onze club. Het geeft de supporters nog meer de stem die ze verdienen.' 

foto (Publiciteitsvisie.nl) overhandigen T-shirt SV-1902 aan Erik Noor door het dagelijks bestuur van SV-1902 Bas Hendrikx (voorzitter), Huib Pijpers (secretaris), Wilfried Bongers (penningmeester), Levien Leenders (vicevoorzitter) en niet op foto Joep Berghs (vicesecretaris)

­