Vergadering:           Voorzitter bestuur– Directie – SLO - DB+ SV-1902

Agenda:                    2 februari 2021 om 18.30 uur

  1. Structuur verandering

De organisatieaanpassing op kantoor is afgerond en er wordt nu gefocust per discipline. Er zijn taakomschrijvingen en er worden beoordelingen uitgevoerd etc. De organisatie is veranderd i.p.v. introvert nu naar buiten gericht. De organisatie voor de toekomst is ook vastgelegd in MVV 2.0: organogram, structuur. Dit groeiplan moet (uiterlijk) binnen 5 jaar gerealiseerd zijn. De focus ligt op de volgende 4 pijlers: Investeerders, Partnerclub, Jeugdopleiding en Technisch strategisch plan (speelwijze, topsportklimaat, cultuur etc.).

  1. Jeugdopleiding

Van de jeugdopleiding is Ron Elsen manager. Zijn enige focus is jeugdopleiding. Deze MVV Academy wordt een apart onderdeel binnen de BV met een eigen budget. Dit moet bijdragen aan een stabieler MVV op de lange termijn. Eventueel in de toekomst kan de jeugd afgesplitst worden. Sponsoren kunnen bijvoorbeeld ook kiezen om enkel de jeugdopleiding te steunen. De jeugdopleiding wordt nu nog voor 90% door vrijwilligers gerund. Momenteel krijgen eigen jeugdspelers contracten, daarmee wordt al voorgeselecteerd richting het volgende seizoen. Het jeugdplan wordt over 4 à 6 weken bekend gemaakt.

  1. Partnerclub

Er is nog niet gekozen tussen een partnerclub of investeerder, dit zou ook een combinatie kunnen worden. De mate van het partnership met een club is lastig, MVV wil geen derde keus spelers of een speler op een positie die al bezet is. Samenwerking met een partnerclub zal waarschijnlijk gefocust zijn op jeugdopleiding etc.

  1. Investeerder

Er worden verschillende gesprekken gevoerd met mogelijke investeerders. MVV gaat uit van eigen kracht en zal blijven vasthouden aan het huidig plan in geval van samenwerking met een investeerder. De veranderingen bij MVV vallen op, zodat er nu verschillende investeerders zijn die mogelijk interesse hebben.

  1. Bestuurlijke organisatie

Stichting en Vereniging worden beide aandeelhouder en vormen samen de AVA (Algemene Vergadering Aandeelhouders). Dat betekent dat ze op gelijk niveau staan. De vereniging heeft daardoor ook geen bevoegdheid meer om het bestuur van de Stichting te benoemen/ontslaan. De stichting krijgt 100 aandelen en de vereniging 1 (gouden) aandeel met vetorecht op wijzigen van kernwaarden.

De stichting kan 2 commissarissen voordragen (de financiële en voetbaltechnische kandidaat) en de vereniging 1 (maatschappelijk/commercieel/supporters). De AVA benoemt de RvC.

Tussen AVA en BVO komt de RvC. Op deze wijze scheiden we duidelijk operationeel management, toezicht en aandeelhouderschap. Dit maakt alles veel transparanter en aantrekkelijker voor een investeerder. Commissarissen krijgen enkel onkostenvergoeding, geen salaris.

  1. Huidige selectie

Elke speler is binnengehaald door de technisch directeur i.s.m. de technische staf. De technische staf heeft soms een veto kunnen uitspreken over bepaalde spelers of werd de voorkeur van de staf gevolgd.  

Wie wordt verantwoordelijk voor het technisch beleid van het eerste elftal? Er moet eerst een keuze gemaakt worden voor het type voetbal dat MVV wilt gaan spelen. Hieromheen wordt het technisch beleid en jeugdopleiding gevormd. Daarnaast is investeren in scouting belangrijk. Er is begonnen met data scouten. Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in dit soort randvoorwaarden. Nu is er even een rustige periode en zijn Erik Noor en de technische staf verantwoordelijk voor het halen van spelers. Er wordt gezocht naar iemand die een specifieke rol voor het eerste elftal kan invullen, zeg tussen de algemeen directeur en het eerste.

  1. Rondvraag
  • Op de procedure rond de NOW-regeling wordt niet inhoudelijk ingegaan i.v.m. de rechtszaak. Het duurt nog even voor deze voorkomt. Het eventueel mislopen van de NOW resulteert niet in een gat in de begroting, omdat deze daar niet in is opgenomen.
  • Erik Noor geeft aan dat er nog vier punten zijn om te bespreken: merchandise, seizoenkaarten, ticketverkoop en het nieuwe shirt. Afgesproken wordt dat MVV voor seizoenkaarten en het nieuwe shirt de werkgroepen bij elkaar roept. Voor de overige punten plannen wij weer gauw een MVV Overleg.
­