Vergadering:          Delegatie Bestuur– Directie – SLO - DB+ SV-1902

Agenda:                   29 september 2020 om 20.30 uur

  1. Erkenning SV-1902

De voorzitter van MVV verklaart dat SV-1902 is erkend!! Niet erkennen is totaal géén issue en nooit geweest.

Op het gebied van merchandise stelt de directie voor om daar goede afspraken over te maken; wie brengt welke artikelen uit, dat MVV en SV-1902 aanvullend zijn op elkaar, de producten fors afwijken zodat wij niet in elkaars vaarwater komen.

MVV wil eerst afscheid nemen van de oude voorraad en daarna van Top Fans. Omzet op merchandise is nihil bij MVV.

Gebruik van oude logo MVV door SV-1902 wil de directie liever niet, dit is onduidelijk. Op de inbreng van SV-1902 dat het om het oude logo gaat en wij bereid zijn om producten af te stemmen, komt geen reactie.

  1. Lopende zaken MVV

A. Erik Noor hoe staat MVV ervoor

Hij zal niet gaan bloggen of zo, hij brengt wel binnenkort een verhaal naar buiten over de eerste 100 dagen. (is reeds geplaatst door MVV)

Op kantoor druk met de processen makkelijker te organiseren en te automatiseren, moet ook wel met maar 6 full-timers. Nu wordt de organisatie 1.0 ingericht, waarmee binnen drie jaar gegroeid moet worden naar 2.0. De boekhouding moet eerst op orde zijn, dan pas uitbesteden. Deze uitbesteding is gedekt nu de vacature financieel directeur niet wordt ingevuld, dit is ook een besparing.

Verleden seizoen kan ruim binnen de begroting worden afgesloten en er is nog altijd sprake van prima eigen vermogen. Neemt niet weg dat er iets moet veranderen. MVV heeft al vier jaar lang geen sluitende exploitatie. Kijk je een seizoen verder, dan gaat MVV het zonder extra middelen niet redden of je moet genoegen nemen met een positie laag in de Eerste Divisie.

B. Samenwerking met grote clubs

Angel-Side heeft het spandoek weggehaald om dit proces niet te verstoren en wij zien dat er niets is gebeurd.

Verklaring ligt erin dat bij MVV geen echt topsportklimaat heerst, dat bemoeilijkt de samenwerking. Dit moet eerst ontwikkeld worden. Nu wordt gekoerst op de gunfactor en dan met meerdere clubs. En een echte relatie opbouwen kost veel tijd.

C. Hoofdsponsor

Dat was bijna gelukt. Directeur in Nederland was akkoord, de hoofddirectie in Engeland uiteindelijk niet. Het vinden van een hoofdsponsor blijft nodig.

Voor komende onderhandeling wordt momenteel visueel getest wat de waarde van de club in de media is. Supergame is terug als sponsor, wordt straks interessanter wanneer zij de licentie hebben voor online betting.  

SV-1902 stelt voor om Mosa Meat te benaderen.

  1. Lopende zaken SV-1902

A. Gemeente

Recent gesproken met de veiligheidsadviseur voetbal van de gemeente. Was een positief gesprek. Gemeente heeft ons erkend als gesprekspartner en wil dat wij ook partner worden in het convenant. Wij hebben toegezegd samen te willen optrekken voor het convenant voor volgend seizoen. Binnenkort maken wij kennis met de burgemeester. Tot juli 2018 heeft het Supportersoverleg ook periodiek gesproken met de burgemeester haar adviseur, politie en brandweer.

B. Ledenwerving

Qua leden staat de teller op 285, dat is boven verwachting. Wij richten ons op 400 à 500 leden aan het einde van het seizoen.

Moeilijk was het om tijdens de eerste wedstrijden leden te werven. Met name de fanatiekere jongens blijven weg. Men weet niet goed hoe zich te gedragen, voor je het weet heb je een stadionverbod.

       4. De Limburger

SV-1902 waardeert het dat de directie van zich afbijt en opkomt voor de supporters, bij vermeend racisme en de actie bij de 1e thuiswedstrijd. Ook is positief dat er contact met ons wordt opgenomen. Op ons aanbod om samen in gesprek te gaan met de krant, is de conclusie dat nu MVV aan zet is. SV-1902 kan dat beter niet verstoren en later in actie komen. De nieuwe perschef reageert direct op alle broodje aap verhalen. Deze heeft inmiddels bereikt dat de vaste journalist voor hij iets gaat schrijven hij afstemt.  

  1. Optreden door gemeente én politie buiten de wedstrijden richting supporters

SV-1902 geeft een opsomming van voorvallen waarbij supporters in de binnenstad door politie en gemeente zijn aangepakt gewoon omdat ze (bekende) supporters zijn. Bij MVV is dit niet bekend, m.u.v. een laatste voorval dat is teruggekoppeld in het veiligheidsoverleg. SV-1902 brengt dit in bij gesprek met de burgemeester. Maar verwacht bovenal steun van MVV.

SV-1902 bestudeert momenteel de stukken n.a.v. de Wob-verzoeken Roda en Twente thuis in seizoen 18-19. De verkregen documenten zijn niet volledig en bijna compleet zwart gemaakt, toch stoppen wij de juridische stappen. Wij komen nog in dit overleg terug met onze analyse.

  1. Stadion

A. Onderzoek staantribune

SV-1902 deelt mee dat van VZM een budget verkregen is om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om van de Angel-Side een staantribune te maken. De veiligheidsadviseur van de gemeente heeft een bedrijf aangedragen voor deze uitvraag. 

B. Mandaat werkgroep stadion

SV-1902 heeft een werkgroep die wil werken aan een bidboek voor het stadion, wil onderzoeken welke verbeteringen nodig zijn en daar een prioritering voor suggereren. Bij deze werkgroep heeft VZM zich aangesloten en het bestuurslid supporterszaken van MVV. Om dit onderzoek te houden wordt om “mandaat” gevraagd. Mandaat moet niet te letterlijk genomen worden, maar dat de werkgroep bijvoorbeeld met toestemming van directie en bestuur stakeholders mag interviewen. Directie heeft ook contact met VZM over het stadion. VZM koppelt dit terug aan de werkgroep.

  1. MVV uitwedstrijden in de BC

SV-1902 had de uitwedstrijden met supporters willen volgen in de businessclub. Organisatie door SV-1902 en omzet voor MVV. Sinds de recente persconferentie van premier Rutte kan dit niet meer. MVV juicht idee wel toe.

­