MVV-Overleg:   Algemeen Directeur (lees: AD), Manager Academie, Accountmanager, Medewerker tickteting,  Supportersadviseur van MVV,
DB van SV-1902.

3 augustus 2022

1. Opening & vaststellen agenda

De nieuwe accountmanager en medewerker tickteting stellen zich voor. De accountmanager roept op tot het doorzetten van leads, penningmeester en secretaris SV-1902 geven gelijk leads door.

2. Nieuwe SLO

SV-1902 heeft de vacature uitgezet en gesprekken gevoerd. Vandaag heeft de AD gesproken met de door de SV-1902 voorgedragen kandidaat en hem de valkuilen gewezen voor hem als zelfstandig ondernemer. Gelet op het groot aantal werkzaamheden en werkdruk is het streven om meerder SLO’s te hebben.

SV-1902 heeft gisteren met nog een kandidaat gesproken, samen met een bekende supporter uit zijn groep. Deze heeft ons verzoek in beraad. Beide willen sowieso zitting nemen in de werkgroep Opkomen voor Supporters van SV-1902, deze is mede opgericht als klankbordgroep voor de SLO.

De Supportersadviseur staat in relatie tot de AD en adviseert de SLO, maar heeft géén hiërarchische relatie met de SLO. De nieuwe SLO wordt het aanspreekpunt voor de SV-1902. In geval van escalatie heeft de SLO een rechtstreekse lijn met de AD.

Eerder begreep de SV-1902 van AD en Supportersadviseur dat salaris SLO via gemeente/traject akkoord zou zijn. Secretaris heeft gesproken met Veiligheidsadviseur van de gemeente. Deze geeft aan dat het voorstel nog altijd ligt bij de manager Veiligheid en Leefbaarheid van de gemeente. AD neemt dit met de Burgemeester op.

Tijdens het gesprek van de Veiligheidsadviseur van de gemeente met de secretaris SV-1902 gaf deze spontaan aan open te staan voor projectvoorstellen t.b.v. supporters.

Supportersadviseur gaat beleid schrijven, zoals een supportersbeleidsplan en het nieuw regelement voor de CSM. Laatste is gebaseerd op het beleid van Cambuur die met 2 commissie werken. Of in een van de commissie supporters komen is nog niet duidelijk. Bedoeling is dat alle vergrijpen lokaal worden afgedaan. Met uitzondering van: racisme én vergrijpen die onder het OM vallen; die gaan naar de KNVB. Men wil straffen naar vergrijp en niet volgens de lijst van KNVB. AD vindt het zonde dat dit de club zoveel tijd kost en voelt meer voor een preventieve aanpak als maatschappelijke club.

3. Vak-F en de communicatie daarbij

SV-1902 heeft in het MVV Overleg van 25 februari 2022 advies gegeven over aanpassingen in het stadion en maatregelen op het gebied van veiligheid. Daarbij is door MVV nooit aangegeven dat voor Vak F géén seizoenkaarten zullen worden verkocht. Nooit is gezegd dat de maatregelen door de KNVB als verplichtend zijn opgelegd, maar dat MVV een plan van aanpak heeft moeten opstellen.

Volgens de AD moeten supporters begrijpen dat wanneer tijdens risicowedstrijden Vak F leeg moet blijven, er daarom ook geen seizoenkaarten voor Vak F worden verkocht. De AD wil niet verantwoording afleggen bij een seizoenkaarthouder over de verplichting van de KNVB. SV-1902 begrijpt niet waarom er geen andere wegen zijn gezocht. De AD heeft ooit gesuggereerd om de voorzitter van SV-1902 inzage te geven. Volgens SV-1902 was het achteraf gezien beter geweest dat wel te doen, had veel kou uit de lucht gehaald. De Supportersadviseur heeft het document van de KNVB wel gezien, daar neemt SV-1902 genoegen mee.

SV-1902 begrijpt niet waarom er niet gecommuniceerd is met de seizoenkaarthouder en dat onze hulp niet is ingeroepen. Toen Vak D op de Angelside een sfeerpak werd, hebben wij MVV compleet ontzorgd op dit punt. De AD beaamt dat dit inderdaad fout is gegaan en neemt de verantwoordelijkheid op zich. De druk die namens een groep seizoenkaarthouders is gezet heeft hij als onplezierig ervaren, ook dat er maar 2 seizoenkaarthouders zijn ingegaan op de uitnodiging om een en ander uit te leggen.  Dat vervolgens een groep seizoenkaarthouders nu plaatsen koopt naast het uitvak vindt hij niet in het belang van MVV. Volgens SV-1902 toont dit te meer aan dat MVV geen regie gezet heeft genomen op deze verplaatsing en dat deze actie alléén door de veiligheid is getriggerd. De AD legt verder uit dat MVV samen met de gemeente een net wil hangen voor het uitvak, daarna kunnen supporters weer terug naar Vak F.

SV-1902 wijst er op dat voor de Geusselt en omgeving 12,7 miljoen Euro is gereserveerd voor onder meer het Stadionplein om het parkeren te verbeteren. Dit is ook doorgegeven aan de veiligheidsadviseur van de gemeente.

4. Schades en boetes afgelopen seizoen

AD meldt dat er bij negen wedstrijden incidenten zijn geweest. De schadepost voor MVV op het gebied van boetes en vernielingen is fors. Hij legt de verantwoordelijkheid ook bij de SV-1902 en daagt uit om met een plan te komen op boetes en schades te voorkomen. Ook wordt de vrees uitgesproken dat het MVV verboden wordt om supporters mee te nemen naar uitwedstrijden.

SV-1902 neemt géén enkele verantwoordelijkheid voor boetes en schades. De personen die vernielingen aanrichten bij uitwedstrijden zitten niet in onze bus. Wat ook spreekt dat wijzelf nul Euro schade ín onze bussen hebben. Dat MVV deze schade leidt is voor SV-1902 een doorn in het oog. Vanuit de Werkgroep Opkomen voor Supporters zal aan gevraagd plan gewerkt worden.

5. Optreden veiligheid (SV-1902)

SV-1902 ziet dat er vanuit de veiligheid van MVV momenteel een hetze gevoerd om zoveel mogelijk fanatieke supporters een stadionverbod aan te smeren voor triviale zaken. Uitlatingen van de Veiligheids- en Supportersadviseur bij vergaderingen als: “ze gaan voor gaas” zeggen genoeg. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Club Brugge werden nog namen opschreven. Ook geschiedt de voordracht aan de CSM vaak lukraak, bijvoorbeeld van iemand die niet bij de bepaalde wedstrijd was.

Het is niet voor de niets dat de CSM zichzelf tijdelijk op non-actief heeft gesteld. Ook heeft de nieuwe Veiligheidscoördinator zich nog altijd niet voorgesteld.

SV-1902 adviseert om niet dezelfde fout te maken als 10 jaar geleden om zo door te schieten met de stadionverboden, dat er gewoon geen sfeer meer in het stadion is. Nu zijn er namelijk ook weer stadionverboden aan jongens gegevens die belangrijk zijn voor de sfeer én die veel vrienden hebben die nu ook wegblijven. Denk ook eens taakstraffen zoals poetsen van het stadion waar dan weer een strafvermindering tegenover staat.

Supporters spreken ons nog altijd aan dat zij niet begrijpen dat nav MVV – Roda maar 1 stadionverbod bij Roda is gevallen en meer dan 20 bij ons.

Dat veiligheid zo zijn gang kon gaan komt volgens de AD door het wegvallen van de SLO. Het zoeken van een opvolger heeft ook volgens hem te lang geduurd, doordat SV-1902 lang over heeft gedaan om de nieuwe SLO te werven. SV-1902 accepteert dit verwijt niet. De AD heeft namelijk op 21 maart de functieomschrijving aan de SV-1902 gestuurd, terwijl de SLO ruim voor de jaarwisseling gestopt is. Ook kon de vacature nog niet naar buiten, omdat MVV geen duidelijk gaf over een mogelijk salaris. Die duidelijkheid heeft SV-1902 uiteindelijk zelf bij de gemeente gezocht.

In eerder genoemd plan zal de Werkgroep Opkomen voor Supporters ook met voorstellen komen om de relatie met veiligheid te verbeteren

6. Doelstelling SV-1902 seizoen 2022-2023

De AD van MVV heeft dit punt ingebracht.

SV-1902 geeft aan dat het aantal leden een flinke boost heeft gekregen vanuit de Werkgroep Ledenwerving en gaat richting de 400. Wij gaan onze merchandise uitbreiden en willen meer busreizen organiseren. Verder willen we nog meer reuring maken op de sociale media, zie bijvoorbeeld nu met de vakantie foto’s. Er komen verschillende supportersfeesten en ledenborrels voorafgaand aan wedstrijden. Ook komt er een voetbaltoernooi, zie het volgend agendapunt.

Op vraag van de AD wat MVV kan doen zodat de SV-1902 meer busreizen kan organiseren, wordt geantwoord:

- Later namen doorgeven, woensdag is te vroeg;

- Later vertrekken;

- Jong elftallen worden niet meer geboycot, strenge regels zijn echt niet nodig.

7. Beleving stadion/activiteiten

De AD van MVV zou graag zien dat er tegen NAC en ADO weer volop sfeer in het stadion is, ook door de aanwezigheid van de nieuwe investeerder. 

SV-1902 geeft nadrukkelijk aan dat de sfeer op de Angelside niet vanuit MVV georganiseerd behoeft te worden. Zelf hebben wij géén sfeergroep, maar faciliteren wij en dragen bij aan sfeeracties indien gewenst. Op verzoek van MVV zetten wij muziek die supporters willen op een stick. Voor ADO willen wij een pre party in het stadion, deuren eerder open en muziek bij hoek Angelside en hoofdtribune. Andere tips voor de sfeer:

- Niet te vroeg muziek uit de boxen na een gewonnen wedstrijd;

- Spelers eerst naar de supporters, daarna familie enz.;

- Vriendelijker en gastvrij;

- Roep op om vroeg te komen

- Acties op losse ticket en passe-partouts.

Een artiest voor de wedstrijd om suppoters te laten opzwepen is een goed idee, deze moet wel aanspreken bij de fanatiekere supporters.

8. Verkoop seizoenkaarten

AD geeft aan dat de nieuwe commissaris Bob Heere een goeroe is het gebied van sportmarketing en heeft veel ideeën om de non believers naar het stadion te krijgen; zoals de wijken ingaan. Hij vraagt de hulp SV-1902 daarbij. Die wordt graag toegezegd; vanuit het Supportersoverleg zijn wij al eerder de wijken ingegaan om Seizoenkaarten te verkopen. SV-1902 denkt graag mee aan een plan voor non believers. Dit zijn inderdaad nu nog toeschouwers en worden als het goed gaat supporters.

9. Angel-Side toernooi

De Manager van de Academie geeft aan dat het Angel-Side op 17 september niet mogelijk is, omdat het stadion de hele dag bespeeld wordt. SV-1902 gaat nu indoor editie houden. In overleg met de Manager van de Academie wordt in datum geprikt voor juni / juli 2023.

10. Open Dag

Voor dit seizoen lukt het niet meer om een Open dag te organiseren. Voor volgende seizoen gaan MVV en SV-1902 hier samen in optrekken.

11. Supporterskaffee

AD vond de opkomst tegen vallen en wil het anders gaan doen.

SV-1902 sluit zich hierbij aan en wil graag meedenken over andere formule. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een wedstrijd aan de overkant, een presentatie van Bob Heere of er gewoon een feestje van maken.

12. Verkoop shirt O11

AD vertelt trots uit dat er nu nog nooit zoveel wedstrijdshirts verkocht zijn. Trainingspakken en -shirts, teampolo’s enz. komen ook in de verkoop. De financiële steun van SV-1902 wordt zeer gewaardeerd. Geregeld wordt dat kopers van een wedstrijdshirt het logo van de SV-1902 en Angel-Side kunnen laten opdrukken in de winkel van voetbalshop.

13. Voorstel vergaderdata MVV-overleg

AD vindt het belangrijker om tussentijds te overleggen rondom evenementen, acties die samen worden opgepakt (supporters café, wedstrijddagen etc.).

In deze setting komen we bij elkaar op:

- 25 januari 2023:

- 24 mei 2023;

14. Rondvraag

SV-1902 meldt dat van de reling de laatste verbindingen door DS-metaal zijn gelast. De reling is nu geheel conform het ontwerp van de constructeur. Het bedrag dat MVV heeft voorgeschoten zodat de SV-1902 kan meeliften op de Btw-plicht van MVV is door de SV-1902 overgemaakt aan MVV.

30 september is weer een event voor de MVV Academie. Deze maakt weer grote stappen zoals met de komst van Davey Heijmans. Anderzijds zijn er ook nog functies die nog niet zijn ingevuld. Ook hebben zich nieuwe sponsoren gemeld.

Met de nieuwe accountmanager wordt gewerkt aan een verdere groei. Belangrijk is dat de investeerder bij groei deze ook financieel meer zal doen.

 

­