Agenda :        29 november 2023
Waar:            De Sjieper (Café De Zwaluw, Rijksweg 2 Gronsveld)
Inkom:          19:30 uur
Start:            20:00 uur

Agendapunten:

1.Welkom en opening door de voorzitter

2.Verslag Dagelijks Bestuur verenigingsjaar 2021 – 2022 (zie website)

3.Verslag Dagelijks Bestuur verenigingsjaar 2022 – 2023 (zie website)

4.Goedkeuring van de jaarstukken 2021 – 2022 (zie website)

5.Verslag Controlecommissie & kwijting verlenen aan bestuur voor Verenigingsjaar 2021 - 2022

6.Goedkeuring van de jaarstukken 2022 – 2023 (zie website)

7.Verslag Controlecommissie & kwijting verlenen aan bestuur voor Verenigingsjaar 2022 - 2023

8.Herbenoeming vicevoorzitter: Levien Leenders

9.Herbenoeming secretaris: Huib Pijpers

10.Rondvraag

11.Sluiting

Via onderstaande link zijn de genoemde verslagen te vinden:
https://sv-1902.nl/index.php/verslagen/ledenvergadering

­