Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 31 augustus 2021

Tijd: 19:30 uur

Waar: De Sjieper

 

Agendapunten:

1. Plannen ALV

De penningmeester vraagt een tweetal leden voor de kascontrole commissie.

Wij houden de ALV wanneer een bijeenkomst voor 75 personen weer mag, zonder dat men getest hoeft te worden.

2. Situatie bij MVV

A. Kantoor

De secretaris heeft onze zorgen geuit bij het bestuurslid Supporterszaken over de situatie op kantoor. Bijvoorbeeld het niet facturen van Father To Son (FTS) actie van AS. Het bestuurslid supporterszaken hoort eigenlijk niets meer van kantoor nu de Raad van Commissarissen (RvC) er is. Algemeen directeur (AD) komt ook niet meer naar de bestuursvergadering. Het uitblijven van de FTS facturen gaat hij aankaarten bij de AD. Het te laat oppakken van en het last minute cancelen de Open Dag is ook een indicatie dat het niet super loopt op kantoor.

Het bestuurslid supporterszaken gaat naar alle waarschijnlijkheid stoppen als bestuurslid.

De penningmeester van VZM, gaat twee dagen in de week helpen op kantoor.

Wij stellen de AD voor om samen met de SLO op korte termijn te vergaderen, om onze zorgen te uiten en om te kijken hoe wij kunnen helpen.

B. SLO

De SLO geeft aan dat het niet lekker loopt op kantoor, zeker na het vertrek van Tom Daemen. Ook met de VC’s loopt het niet, een van de VC’s is gestopt waardoor er een nieuwe bij moet komen naast de huidige VC. De SLO heeft eigenlijk bij MVV geen goede sparringpartner. De veiligheidsadviseur maakt een nieuw plan, waarmee de SLO een schijf omhoog klimt en supportersadviseur wordt. Dat betekent dat er een nieuwe SLO gevonden moet worden (of meerdere en mogelijk ook een specifiek voor de uitwedstrijden). Hij heeft inmiddels twee mensen gebeld welke “nee” hebben gezegd. Wij vragen onze voorzitter om samen met de SLO een plan te maken voor deze zoektocht.

C. RvC

Via Facebook heeft de secretaris Onno Hoes gefeliciteerd met zijn benoeming tot commissaris en een balletje opgegooid om kennis te maken met ons DB. Dit vond hij een goed idee. Wij kunnen dan ook met hem sparren in een open gesprek over ons operationele en bestuurlijke afstemming met MVV. En over het benaderen van de burgemeester/de gemeente, hoe wij daar zaken kunnen veranderen. Secretaris nodigt hem voor een uurtje uit voor het volgend DB.

D. Supporterskaffee

Supporters hebben veel vragen. Wij bieden de AD aan om samen met de SV-1902 het Supporterskaffee te organiseren. Dit wordt een van de agenda punten voor onze vergadering met de AD. Het moet dan wel mogen om zo’n 200 man te ontvangen of mensen vragen om de QR code te tonen.

Tijdens dit Supporterskaffee kunnen supporters kennis maken met de nieuwe Business Club en kan Yvey zich presenteren. De AD kan MVV 2.0 toelichten; wat gaat goed en wat kan beter. Ook biedt dit een mooi podium voor de technische mensen en nieuwe spelers. Tot slot kan ook de vereniging zich hier natuurlijk zelf te presenteren t.b.v. ledenwerving.

E. CSM

De secretaris is via zijn rol in de cultuur werkgroep met de CSM (de veiligheidsadviseur was hier ook bij) in gesprek geweest. Zij willen hun rol veranderen in meer service verlenend aan supporters. Dit kan bijvoorbeeld door supporters met stadionverboden er pro actief op te attenderen wanneer zij in aanmerking komen voor een taakstraf of een meldingsregeling, om zo de duur van het stadionverbod te verkorten.

Saillant was dat men unaniem,  het optreden van de ME laatst tegen Helmond Sport als uitlokking bestempelden. De Secretaris nodigt hen uit voor uurtje voorafgaand aan de onze november vergadering. 

3. Supportersclub

De vicevoorzitter heeft met de voorzitter van de supportersclub gesproken tijdens de vergadering over de Open Dag. Voor de Open Dag hadden zij niets geregeld. Ook hebben zij momenteel geen ledenbestand meer en geen geld meer in kas. De penningmeester heeft met hun voorzitter afgesproken dat wij hun keet kunnen gebruiken voor het opslaan van de drank t.b.v. uitwedstrijden. De SLO gaat met hen samen zitten om het bestaansrecht van de SC te bespreken. Wij doen nu even niets en wachten het gesprek van de SLO af.

4. Merchandise

De werkgroep mag voor € 1.000 investeren in nieuwe merchandise. Er zijn nu 25 grijze shirts met logo. Voor het eerder ontworpen rode shirt, is nog geen reactie binnen gekomen op de offerte aanvraag. De sjerrep is wel al besteld. Wij zoeken een geschikte thuiswedstrijd uit om dan daar de merchandise te verkopen, voorafgaand aan de wedstrijd.

 5. Busreizen

A. Evaluatie Volendam

Er is een deal geregeld met Slangen, zodat de 1e bus voor alle wedstrijden voor dezelfde prijs kan rijden. Voor een eventuele tweede/derde etc. bus bepaalt de afstand de prijs. Tegen Volendam zaten er 32 mensen in de bus, waarbij de stemming gezellig was. Voorlopig werken we met drank uit blik, aangezien dit logistiek makkelijker is. De penningmeester zal de voorzitter van deze werkgroep inwerken.

B. Voorbereiding Emmen

De drank voor deze wedstrijd is al geregeld en de aanmeldingen lopen langzaam binnen. Momenteel zijn er echter pas  10 man aanmeldingen. Een lid van de werkgroep busreizen, krijgt toegang tot onze facebook account om berichten over de busreizen te plaatsen.

6. Stadion

A. Vak D

De reling voor vak-d moet nog worden afgemaakt, bepaalde buizen moeten nog verbonden worden. De vicevoorzitter doet mee met in dit werkgroepje. De kosten welke gemaakt zijn t.b.v. de reling worden naar rato gedragen door SV-1902, AS en VZMVV, zoals de kosten nu in beeld zijn bedragen die voor alle drie de groeperingen € 322,22.

Door de tijdsdruk kon een sponsorbord niet worden terug gehangen, daarom is deze uiteindelijk bevestigd met spinnenkoppen. Terwijl gelet op het risico door de vicevoorzitter was voorgesteld om het tijdelijk onder aan het hekwerk te hangen. Helaas is het bord enigszins beschadigd geraakt en zullen er extra kosten gemaakt moeten worden om dit bord te herstellen/vervangen. Het is belangrijk dat er extra aandacht wordt besteedt aan de grotere speling achter het bord waardoor het bord kan beschadigen door impact van over vliegende ballen. Wij gaan met de AD in overleg over de kosten, tijdens de vergadering met hem.

De secretaris hoorde dat supporters en de SLO hebben geopperd om een net op te hangen tegen het gooien van bier. Hier is echter verder niets van bekend en wij zijn hier geen voorstander van. Wel zijn wij voorstander van een vangnet bij de toegang op vak D. De SLO zoekt dit uit.

Tijdens de vergadering met de AD gaan wij ook aankaarten dat wij, wanneer er weer een hoogwerker in het stadion is, deze mogen gebruiken voor het ophangen van katrollen t.b.v. tifo acties.

7. Party’s en toernooien

A. Feest 3 april 2022 VZM

De secretaris sprak toevallig de voorzitter van VZM. Die deed de mededeling dat zij bij de gemeente een Supportersfeest hebben aangekondigd op zaterdag 3 mei 2022 bij de OLV-wal. Zij vragen of wij dat samen met hen willen organiseren. Hierop kan ons eigen plan in de ijskast en sluiten wij aan bij VZM. De Vicesecretaris stemt dit verder af met de voorzitter van de werkgroep P&T. Wij gaan opnieuw VZM voorstellen om met de beide besturen  + voorzitter P&T bij elkaar te komen, actie secretaris.

B. Jubileumwedstrijd en feest 7 mei 2022

Enkele oud spelers hebben reeds met elkaar gesproken en voelen wel de behoefte voor een reünie met de spelers van dat seizoen. De Secretaris heeft de voorzitter van VZM over dit plan geïnformeerd en VZM wilt ook graag hieraan meehelpen.

8. Actiepunten

Tijdens de AB-vergadering kwam het idee om een in het kader van de 120 jarig jubileum een jubileumboek over de MVV-supporters te maken. De secretaris heeft hiervoor enkele mensen reeds gepolst. We richten hiervoor een werkgroepje op, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en hopelijk het drietal benaderde MVV-supporters.

 

 

­