Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 30 juni 2021

Agendapunten:

1. Opening en mededelingen

A. Wij gaan een AB lid vragen om namens ons te solliciteren op de vacature in de fractie supporters van de ledenraad.

B. FC Robbenstein maatschappelijk partner van MVV, vervullen de wensen van zieke kinderen of andere kinderen die een hart onder de riem kunnen gebruiken. Er is een vraag binnengekomen of SV-1902 hierin iets kan betekenen. De SV staat hier welwillend tegenover en wilt o.a. communicatie delen op social media en eventueel een mailing uitsturen naar de leden

C. Corona maatregelen hebben afgelopen jaar veel geld gekost. Dit veroorzaakt een klein verlies op de begroting van 2020 – 2021, waardoor er iets wordt ingeteerd op eigen vermogen. Er blijft echter toch nog wat eigen vermogen over.

D. Voor begin van het seizoen 2022- 2023 is er al een akkoord om een oefenwedstrijd te organiseren tegen en bij Scharn. Scharn wilt hiervoor een feesttent regelen in samenwerking met de SV.

2. Akkoord geven op begroting 2021 – 2022 en deze publiceren op de website

Begroting is akkoord, deze wordt gepubliceerd op de website en later worden de leden hierop geattendeerd per mail.

3. Promotie SV-1902

Stavaza Podcast

De SV staat op de lijst om langs te komen, echter ligt e.e.a. momenteel stil i.v.m. de zomerstop.

4. Vervolggesprek met werkgroep cultuur & Dave inzake jubileum kampioensjaar

Dit gesprek wordt gepland op 20 juli . Daarna spreken wij met Dave over het jubileum van het kampioenschap 1996 - 1997

5. DB overleg met MVV

A. Voorzitter benaderd Erik Noor voor het inplannen van een overleg op korte termijn tussen Noor, DB en SLO over onder meer het stadion vol te krijgen. Het DB overleg met MVV breed (directie + bestuur) wordt pas gepland nadat dit operationele overleg vaststaat.

B. Shortlist punten met MVV breed:

NL league, wat is het standpunt van MVV en gebrek aan communicatie met SV.

6. Rondje langs de werkgroepen

A. Busreizen: Uitreisreglement: nog niet alle punten zijn verwerkt. Het is nog onduidelijk hoe corona maatregelen er uit komen te zien m.b.t. busreizen.

B. Communicatie: Alles loopt lekker. Er wordt een overleg gepland om een actieplan te maken voor het publiceren van de filmpjes en interviews over het kampioensjaar.

C. Merchandise: Joep neemt DB connectie met de merchandise commissie over van Huib.

D. Stadionbeleving: Evalueren in welke mate deze werkgroep voort te zetten of mogelijk toch weer samen te voegen met de werkgroep Stadion. AS neemt initiatieven voor de stadionbeleving, hoeven wij dan niet ook nog te doen. Wij kunnen wel faciliteren.

E. Supporterszaken: Alles loopt lekker.

 

 

­