Vergadering: Algemeen Bestuur

Agenda: 9 juni 2021

Gast: SLO

 

1. Opening & mededelingen

A. Eenjarig bestaan:

Wij hebben al 307 leden. Op 1 juli 2021 bestaan wij 1 jaar. Hopelijk zetten de versoepelingen door en kunnen we vanaf nu weer meer van ons laten horen.

B. Kennismaking Klaas Wels:

Vanmiddag heeft het DB kennis gemaakt met de nieuwe trainer. Het was een leuk gesprek. Hij geeft aan met bescheiden middelen MVV verder te willen brengen. Hij heeft van ons een shirt gekregen van de vereniging. Hiervan is inmiddels een kort verslag en een foto geplaatst op de website en social media.

C. NOW-regeling in de pers:

MVV heeft ons van begin af aan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de NOW-2, zonder hierbij namen en rugnummers te noemen. Qua financiën is er geen reden voor paniek.

D. Hoofdsponsor:

Na het gesprek met de trainer is er nog even met de AD gesproken. Volgende week wordt de nieuwe hoofd- (shirt-) sponsor bekend gemaakt. Hij wilt na zijn vakantie met ons in gesprek, over hoe wij het stadion voller kunnen krijgen.

E. Gesprek SV-1902 & Angelside

Vrijdag 4 juni is er onder leiding van de SLO een overleg geweest tussen het DB en de AS. Hierin is onder andere teruggeblikt op een overleg dat zou plaatsvinden met MVV, welke geen doorgang vond nadat er wat discussie was geweest over verschillende agenda punten.  Het overleg ging daarnaast ook over de rolverdeling tussen Angelside en SV en het verschil in enkele inzichten in met name de controle functie van de SV op MVV en het kritisch volgen van het beleid van het bestuur en de directie van onze club. Er is ook gesproken over de mogelijkheden om als vereniging een nog actievere bijdrage te leveren aan de club. Tot slot is er nog eens goed gesproken over een duidelijke rolverdeling en zijn er nieuwe plannen gemaakt om gezamenlijk op te trekken in de toekomst waar mogelijk. 

2. Begroting seizoen 2021 – 2022

A. Begroting verenigingsjaar 2021 – 2022:

Deze ligt ter advies voor. De begroting is opgezet o.b.v. inzichten van vorig jaar m.b.t. kosten en opbrengsten. Het AB geeft een positief advies, daarna kan deze ter vaststelling naar het DB. Vervolgens moet de begroting voor 1 juli gepubliceerd worden op onze website, inclusief een korte toelichting.

B. ALV

Zo gauw wij met grote aantallen mogen vergaderen houden wij de ALV. Eerst het formele gedeelte, daarna een gezellig samenzijn.

Agendapunten ALV:

- Huishoudelijk reglement;

- Verslag penningmeester & jaarrekening;

- Verslag secretaris.

C. Donatie vanuit opgeheven supportersgroepering:

Een opgeheven supportersgroepering heeft de rekening afgesloten en het positief resultaat verdeeld over de SV-1902 en de AS. Daarmee hebben wij een geweldige donatie ontvangen. Hiermee hebben wij een budget voor de inkoop van merchandise en voor het organiseren van feesten. Ook het steunen van de MVV-academie door een team te sponsoren behoord tot de mogelijkheden en dit zal worden besproken tijdens de ALV.

3. Mededingen SLO

A. Competitieprogramma:

De thuiswedstrijd op 4-9 valt samen met AS-feest in de gashouder. Daarnaast is de uitwedstrijd op 1-4 ongelukkig gepland omdat MVV graag thuis speelt i.v.m. het 120-jarig bestaan. Verzoeken zijn gedaan om deze wedstrijden te verplaatsen.

B. SV's

N.a.v. de wedstrijd tegen Utrecht, uit voor de beker, zijn er een aantal SV’s verleend na het opstarten van een onderzoek door justitie. Deze onderzoeken blijken geseponeerd. MVV mag nu zelf besluiten wat er met deze SV’s zal gebeuren.

C. Open dag

De SLO vraag bij MVV na of er plannen zijn om dit seizoen een open dag te organiseren, de SV biedt aan om mee te helpen om hier een geslaagde dag van te maken.

4. Werkgroep Communicatie

A. Video en artikelen Kampioensjaar 96 -97

De SV heeft een DVD gekregen met video beelden van alle wedstrijden uit het kampioensjaar. Als opmaat naar elke thuiswedstrijd van komend seizoen staan wij stil bij dit kampioenschap, door de video van een wedstrijd op ons YouTube kanaal te plaatsen en te delen op FB samen met het wedstrijdverhaal. Mogelijk dat er ook geput kan worden uit oude programmaboekjes.

B. 120 jarig jubileum & oude jubileum boeken:

Wij gaan een supportersfeest houden op zaterdag 2 april 2021, hopelijk na afloop van een thuiswedstrijd. Bij het 115 jarig jubileum hebben wij toen nog als Suppotersoverleg een bus laten rijden voor hoogbejaarde oud-seizoenkaarthouders. Dit gaan we bespreken met MVV.

De secretaris heeft verschillende oude jubileum boeken gekregen. De kaften daarvan zijn sjiek om daarvan bijvoorbeeld een serie van stickers van te maken. Dit idee wordt besproken in de werkgroep Merchandise. Ook wordt er gedacht aan een wedstijdshirt en/of  een retroshirt. Ook dit bespreken we met MVV. Verder willen wij een jubileumboek schrijven over de supporters van MVV.

C. Supportersmagazine

De  Supportersclub heeft ons benaderd om samen een supportersmagazine uit brengen. Zij zijn daarvoor benaderd door Z-Pres.  Zij geven dit magazine dan elk kwartaal het uit, waarbij supporters zorgen voor kopij en foto’s. Toevallig heeft de secretaris, het supportersmagazine van onder andere Emmen en Zwolle ontvangen, deze zien er goed uit. Wij parkeren dit 1 jaar, gelet op onze plannen voor het jubileumjaar en de belasting welke het met zich meebrengt om elk kwartaal een magazine uit te brengen. Mogelijk doen we wel een eenmalige pilot op eigen initiatief om te bekijken hoe dit bevalt.

5. Werkgroep Stadion

A. Constructie-ontwerp reling Vak D:

De secretaris heeft een ingenieursbureau bereid gevonden om gratis een constructieontwerp te maken voor de relingen in Vak D.

De SLO geeft aan dat over het verhogen van de reling in het Veiligheidsoverleg van MVV is gesproken. Voor bouwkundige aanpassingen is de gemeente verantwoordelijk en voor het aanpassen van een bestaand onderdeel zoals een hek, is MVV verantwoordelijk. De conclusie van het Veiligheidsoverleg was dat MVV de verhoging van de reling zelf ter hand kan nemen en dat er geen vergunning nodig is.

B. Interview SV-1902 door in het kader van het bidboek stadion:

Voorzitter en secretaris zijn samen met VZM geïnterviewd door de Werkgroep Stadion, voor het bidboek over het stadion. Voorzitter van de werkgroep geeft aan dat inderdaad verschillende geledingen geïnterviewd zijn. Eigenlijk zijn er een groot aantal wensen en knelpunten opgehaald. Wij hebben onder andere aandacht gevraagd voor een supportershome (hier is men mee bezig), een hok voor sfeermateriaal, graffiti onder de Angel Side, plek voor de verkoop van merchandise en mechanismen voor optakelen van sfeerdoeken.

C. Onderzoek staantribune

Safe standing en staantribune zijn onderzocht. Safe standing is haalbaar, staantribune niet. VDL heeft een budget raming uitgebracht voor circa 3 ton. Om een echte definitieve offerte uit te brengen, moet echter de kwaliteit van het beton onderzocht worden. Hiervoor zijn betonboringen benodigd. Gelet op de verwachte nog hogere kosten, is een en ander stilgelegd.

6. Werkgroep party’s en toernooien

A. Diversen

Men komt deze week bij elkaar.

Mogelijke ideeën:

- Een activiteit samen met ALV

- Een seizoen openingsfeest

- Samen met MVV de Open Dag organiseren

- Het jubileumfeest 2 april 2022

- Een herenzitting

- Een dameszitting

- Een voetbal toernooi/Angelside Cup

7. Werkgroep opkomen voor supporters

A. Brief van SV-1902 aan de burgmeester:

Deze is besproken in de zeshoek. Daar was waardering voor onze benadering. De SLO zal vragen of er een schriftelijk antwoord op de brief komt. De burgemeester heeft aangegeven nog graag met ons aan tafel te willen.

De chef van de basiseenheid van de politie wil ook met ons in gesprek, zij wil het optreden van de SGBO uitleggen toen de jongens van de AS zijn opgepakt doch geen verantwoording afleggen. Zolang er geen excuus voor het oppakken van de jongens van de AS zijn gemaakt, gaan wij voorlopig nog niet in gesprek.

8. Werkgroep busreizen

A. Uitreisreglement:

De SLO heeft dit opgesteld samen met de voorzitter van de Werkgroep Busreizen, AS en SC. Bij het bespreken in het DB zijn er aanpassingen voorgesteld, deze zijn overgenomen. Alle partijen in de zeshoek zijn akkoord met de aangepaste versie. Het blijft een levend document. Het verduidelijken van bijvoorbeeld een term als “besloten vervoer” kan altijd nog.

9. Werkgroep merchandise

Men gaat niet meer pré-order bestellen, maar gewoon gelijk spullen uitbrengen. Zien is kopen. Er komt een ander shirt dan welke was bedacht ten tijde van het oprichtingsfeest. Daarnaast wordt er gelijk ook een tweede shirt én een sjerrep uitgebracht. Voor het jubileum worden er in ieder geval stickers uitgebracht. Daarnaast hebben we nog een aantal sleutelhangers. Tot slot lijkt er ook veel animo voor aanstekers, inclusief bieropeners. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om deze uit te brengen. 

10. Rondvraag

AS gaat promotie acties voor de SK’s in de wijken houden, waarbij de SV-1902 en zijn leden kunnen aansluiten.

­