Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 30 maart 2021

1. Presentatie Jeugdplan door Karl Dittrich & Ron Elsen van 1900 tot 20.00

31-03-2021 presentatie van het jeugdplan.
Fulltime aansturing is nodig voor de jeugdopleiding.
Weinig Limburgse jeugd speelt bij de clubs in Limburg.
15 maart 2021 gepresenteerd aan de ledenraad.
Businessplan voor een periode van 5 jaar.
Momenteel 220k/jaar naar jeugdopleiding.
Top kkd-divisie 700k-800k per jaar naar jeugd.
Doel budget ophogen naar 500k/jaar na 5 jaar (realistisch scenario), 750k/jaar (optimistisch scenario). Jeugd elftallen naar hogere klassen. Elftal wordt toegevoegd (onder 13)
Doorselectie cursussen (FIFA A en FIFA B)
Scouting wordt nieuw leven ingeblazen.
Zoeken samenwerking met Universiteit Maastricht wordt op de thema’s: beweging, kracht en voeding.
220 kinderen in de jeugdopleiding momenteel.
Elftal sponsors worden gezocht, 2500 euro om per team sponsoren.
Vrienden van de MVV Academy steunen met 1000 euro.
Nu al 25k – 40k extra voor jeugdopleiding t.o.v. het huidige seizoen.

Zeven pijlers:

- Connecties met amateur clubs

- Scouting

- Piramide

- Wetenschappelijke ondersteuning/analyses/onderbouwing

- Faciliteiten (accommodatie, software etc.)

- Sport office (marketing, commercie)

- Partners (scholen, dames verenigingen)

Als SV-1902 ondersteunen wij dit plan. Mogelijk elftal sponsor worden als de begroting dit toelaat.

 

2. Huishoudelijk Reglement ter vaststelling aanbieden aan de Ledenraad

A. Aanzoeken en verkiezen leden Controlecommissie

Er moet een controle commissie worden ingesteld voor de controlecommissie. Hiervoor moeten we minimaal 2 of 3 mensen vragen. Dit moet afgestemd met de leden, zodat hier tegen bezwaar kan worden getekend. Na afsluiten van het verenigingsjaar (30-juni) zal de controle worden uitgevoerd.

B. Plannen Jaarvergadering

Normaal moet deze georganiseerd worden binnen 5 maanden na afloop van het verenigingsjaar (30-juni). Dit mag opgerekt worden i.g.v. overmacht situaties, dit is het geval (corona). Voorstel: richten op het organiseren van de ledenvergadering voor het begin van volgend voetbal seizoen (augustus – september).

C. Communiceren met de Leden

Bestuur is inhoudelijk akkoord met huishoudelijk reglement. Deze moet worden vastgesteld door de ledenvergadering. Het huishoudelijk reglement  moet minimaal 3 weken voor de jaarvergadering worden verspreid onder de leden.

 

3. Vaststellen Bestuursreglement

A. Ter inzage legging begroting 2021- 2022

T.b.v. de begroting vragen wij advies aan het algemeen bestuur. De begroting moet voor 1 juli ter inzage gelegd worden voor de leden.

B. Statuten en Bestuursreglement publiceren op de website

Aanpassen het om wisselen aftreden vicesecretaris en vicevoorzitter, zodat deze niet gelijktijdig met secretaris en voorzitter aftreden. Na deze aanpassing is het Bestuursreglement akkoord. Kan gepubliceerd worden met de statuten. Dit wordt ook opgenomen in de mail over de controle commissie (artikel 2 lid C). 

 

4. Rondvraag

Mail uitsturen naar al onze leden dat ze een kaartje kopen voor de virtuele derby tegen de vluupikke. Samenvoegen met link naar enquête van commercie stagiaire MVV.

­