Vergadering: Algemeen Bestuur

Agenda: 17 maart 2021

Gast: Dennis SLO

1. Opening & mededelingen

Baby nieuws uit het algemeen bestuur, perficia!

2. Mededelingen uit DB

A. Bestuursstatuut, huishoudelijk reglement ledenvergadering en Governance wordt aan gewerkt door Voorzitter en Secretaris. Moet in orde zijn voor de Jaarvergadering.

B. Eerste ledenvergadering/jaarvergadering. Uitdaging om deze te organiseren met in acht name van de Corona maatregelen.

C. Enkele punten uit gesprek met Ronald (bestuur MVV)

Business club en stadion catering worden overgenomen door YVEY. Dit gaat gepaard met een grote verbouwing van de Business club. Het gaat om een goede deal, waar ook VZM achter staat. De business club zal ook doordeweeks als horeca gelegenheid worden uitgebaat.

Bedrijf dat het recruitment heeft gedaan voor de commissarissen heeft de kandidaten geselecteerd. De gesprekken met de kandidaten worden nu gevoerd. Ook de SV-1902 heeft een aantal potentiële kandidaten aangedragen.

Op facebook is er een petitie geweest om de Maastribune te herbenoemen naar de Sef Hoenjet tribune. MVV wilt hier graag gehoor aangeven, echter vinden ze het lastig om te bepalen naar wie en waarom een tribune wordt herbenoemd. Aan de ledenraad is gevraagd om hier een richtinggevend kader voor te maken.

3. Mededelingen SLO

A. Werkgroep ticketing
B. Werkgroep shirt
C. Werkgroep merchandise (nieuw?)

SLO heeft MVV nogmaals gevraagd voor een datum. Echter is dit er nog niet van gekomen i.v.m. drukte. De Voorzitter sluit aan bij de werkgroep shirt i.p.v. de secretaris, welke ook is aangesloten bij de werkgroep merchandise.

D. Spelerstunnel

Er is een begroting gemaakt voor de verf t.b.v. het schilderen van de spelerstunnel. Deze begroting is onder de 500 euro. Deze begroting wordt voorgelegd aan MVV. Er wordt afgesproken om eerst de schildering op de Boschpoort tribune af te maken, alvorens te starten met de tunnel. Daarna volgt vak D. Er is een offerte gemaakt voor het lassen van de reling. Eerst moet er een constructie tekening gemaakt worden. Secretaris benadert een partij om constructie tekening en berekening kunnen maken.

E. Rapport Berenschot over SLO met gemeente preventies in te zetten. Dit rapport is bij de KNVB in de la terecht gekomen en zal ook niet gebruikt worden voor het beleid van gemeente en MVV.

F. Strafrechtelijk onderzoek Utrecht is geseponeerd. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een gratie verzoek in te dienen bij de KNVB voor stadionverbod.

G. 14-03-2021 was er een veiligheidsoverleg. Hier kwam ook de staantribune ter sprake. De gemeente wilt niks bijdragen aan de kosten voor het maken van de staantribune. Ook het convenant is besproken. SLO heeft aangegeven dat SV-1902 niks zal bijdragen. T.b.v. de wedstrijd tegen de vlupikke, zullen er o.a. camera teams van de politie worden ingezet. 9 april is er nog een vooroverleg voor deze wedstrijd.

4. Werkgroep opkomen voor supporters

A. Verzoeken om gesprekken door gemeente en politie

Relatie met gemeente en politie heeft een flinke deuk opgelopen. SV en AS hebben via SLO aangegeven dat ze niet in gesprek gaan met gemeente en politie, omdat deze onbetrouwbaar zijn. De veiligheidsadviseur MVV van de gemeente heeft zelf aangegeven dat zij niet degene is die dienst had op de bewuste avond en dat zij ook niet de vragen van de PVV zelf heeft beantwoord, ondanks dat haar naam er boven staat.

B. Evaluatie WOB-verzoek

Vragen aan burgemeester

n.a.v. het WOB-verzoek zijn er vragen geformuleerd voor de burgemeester.

Vragen aan bestuur MVV

n.a.v. het WOB-verzoek zijn er ook vragen geformuleerd voor het bestuur van MVV. De vragen aan MVV worden gesteld bij het volgende overleg met het bestuur. Als vereniging kan je ook WOB-verzoeken doen.

5. Werkgroep communicatie

A. Communicatie rondom oprichtingsplan

Oprichtingsplan is gereed inclusief mooie layout. Filmpje laten maken door de trainer. En publicatie via mail, website en social media.

Opmerking: Het plan bestaat uit best een flink stuk tekst om te lezen. Is het een idee om d.m.v. een slogan of simpele factsheet/onepager van het plan te maken zodat het plan ook tastbaar wordt voor de mensen die het plan niet willen of kunnen lezen.

B. Podcast

Bespreken van het plan bij de Podcast. Er mogen 2 mensen SV-1902 vertegenwoordigen bij de podcast om het plan te bespreken. De datum staat nog vrij.

C. De werkgroep gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de ledenvergadering online te doen?

D. Aantal modules voor de website moeten verlengd worden. E.e.a. wordt geregeld met de penningmeester.

E. Er wordt een YouTube kanaal aangemaakt voor SV-1902, voor publicatie van het filmpje van de trainer.

F. Er is nog geen actie ondernomen op de oude MVV beelden die we hebben ontvangen van het kampioenschap 96/97. De werkgroep maakt een plan voor het gebruik van deze beelden. Bijvoorbeeld            omdat het kampioenschap volgend seizoen 15 jaar geleden is. 

6. Werkgroep stadion

A.Rapport Crowdprofesionals

Conclusie rapport: Reguliere staantribune wordt afgeraden. Het advies is om voor een Safe standing te gaan. Er zijn 2 opties: of alleen CDE of de hele tribune. Als de tribune omgebouwd wordt naar safe standing, zullen er altijd extra regels zijn t.b.v. het betreden van deze sector. Er is een inspectie geweest door VDL in het stadion, zodat er een offerte gemaakt kan worden van de kosten die nodig zijn hiervoor. Het lijkt erop dat de kosten hiervoor aanzienlijk zijn. Als er eventueel boringen gedaan moeten worden t.b.v. het bepalen van de beton kwaliteit, heeft VZM hier een potje voor beschikbaar.

Mogelijk kan er ook een enquête gedaan worden onder supporters, of een safe standing tribune wenselijk is.

B. Voortgang bidbook stadion

MVV heeft toestemming gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Er worden diverse interviews ingepland met alle stakeholders waaronder ook SV-1902. Uiterlijk in juni wordt het bidbook opgeleverd. Ook nieuwbouw behoort tot de mogelijke opties.

7. Werkgroep busreizen

A.Stand van zaken uitreisreglement

Het ligt een beetje stil o.a. i.v.m. de corona is er weinig actie rondom dit onderwerp. Er is feedback gegeven op het document en dit is teruggekoppeld aan MVV. Echter is er vanuit MVV nog geen reactie gekomen. SLO gaat hier achteraan.

8. Werkgroep merchandise

Vanuit MVV is de vraag gekomen, om hierin samen op te trekken.

9. Rondvraag

In samenwerking met MVV en alle andere supportersverenigingen wordt tijdens de wedstrijd tegen de vlupikke een fictieve kaartverkoop gestart om extra geld op te halen voor MVV. MVV wilde ook met een sjaal komen voor deze wedstrijd, SV-1902 en AS hebben geadviseerd om dit niet te doen i.v.m. waarschijnlijk tegenvallende verkopen.

­