Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 10 maart 2021

 1. Opening & mededelingen

Reactie op het concept uitreisreglement zijn ingediend en vertegenwoordigen de mening van het DB. Nadat de input van iedereen is verwerkt door MVV, wordt het uitreisregelement nogmaals gedeeld met DB ter review.

 1. Terugkoppeling gesprek met bestuurslid Supporterszaken

De catering wordt overgenomen door Yvey die ook bij Ajax, Nec, Roda en VVV zit. 01-07-2021 zal er worden gestart met de verbouwing van de business club. Er komen lounges en een echte café ruimte. De business club zal ook doordeweeks open gaan voor supporters. MVV zal ook aan deze doordeweekse dagen verdienen. Over de catering punten in het stadion wordt nog gesproken.

Bedrijf dat het recruitment heeft gedaan voor de commissarissen heeft de kandidaten geselecteerd. De gesprekken met de kandidaten worden nu gevoerd.

 1. Plan SV-1902

Er is een mooie lay-out gegeven aan ons oprichtingsplan. Het plan is klaar voor publicatie. Het plan zal gepubliceerd worden op meerdere platformen. Er zijn verschillende ideeën bedacht door de commissie communicatie.

 • Vragen of de trainer in een kort filmpje het plannen wil promoten (mogelijk MVV-TV ?).
 • MVV vragen of er mogelijkheden zijn om er een MVV-podcast over te maken.
 • Mailing uitsturen naar al onze leden met het plan.
 • Publicatie op de website, facebook en MVV-fans.
 • Benaderen van potentiële leden via facebook en plan hierbij delen.
 1. Terugkoppeling gesprek met SLO

Gesproken met SLO n.a.v. onze vorige vergadering over zijn gesprekken met de veiligheidsadviseur van de burgemeester en met de politie Maastricht. Ingrid had een formele mail geschreven naar de SLO met de vraag om met onder meer de SV-1902 in gesprek te gaan. De SLO heeft nogmaals benadrukt dat wij enkel in gesprek gaan na excuses en kwijtschelding van de boetes van 31 januari 2021. Daarnaast heeft de SLO namens ons teruggekoppeld dat we vinden dat de gemeente en politie onbetrouwbaar zijn en dat we teleurgesteld zijn in het optreden.

Ook de antwoorden de veiligheidsadviseur van de burgemeester voor de burgemeester, op de raadsvragen van de PVV-fractie aan de burgemeester zijn erg teleurstellend.

 1. Ledenvergadering

Er is een start gemaakt aan de bestuurs statuten, het huishoudelijk reglement en de governance. Een ledenvergadering organiseren blijft moeilijk met de huidige corona maatregelen. Een idee is om de vergadering online te doen, eventueel in meerdere groepen.  Ledenvergadering moet voor 1 juli plaats vinden of juist daarna voor het vaststellen van het verslag van de penningmeester en de secretaris. Zoeken wij uit.

De ledenvergadering moet formeel, minimaal 3 weken van te voren worden aangekondigd. De werkgroep communicatie wordt gevraagd wat de technische mogelijkheden zijn van een online ledenvergadering. Er moet tijdens de ledenvergadering o.a. gestemd worden over het huishoudelijk reglement, ook moet de kascommissie verslag doen zodat de penningmeester decharge krijgt. Tijdens de eerste ledenvergadering moet ook de nieuwe kascommissie benoemd worden. De eerste zullen wij als bestuur benaderen.  

Datum prikken zo laat mogelijk (het liefst fysiek, al dan niet verdeeld over meerdere dagen). Na het prikken van de datum zal een mailing worden uitgestuurd door de communicatie commissie, zodat leden de datum kunnen reserveren.

 1. Update commissies en hoe verder: shirt, ticketing, merchandise en staantribune 
  1. Shirt: SLO zal deze commissie bij elkaar brengen. Voorzitter sluit aan in de shirt commissie i.p.v. secretaris.
  2. Ticketing: MVV is bezig om een aantal scenario’s uit te werken rondom ticketing. Voordat de ticketing commissie bijeenkomt. Er is wel al gesproken met MVV over de mogelijkheid om een fictieve kaartverkoop te doen voor MVV-Roda om zo op deze manier wat extra geld op te halen.
 1. Merchandise: SLO zal deze commissie bij elkaar brengen. MVV wilde een sjaal uitbrengen voor de derby, echter is dit door de AS en SV-1902 afgeraden omdat dit naar inschatting een lage potentie heeft qua verkoop.
 2. Staantribune: Officieel rapport is binnen. Er moet een proefboring gedaan worden om de beton constructie te checken. Daarna i.o.m. MVV/VZM en gemeente, aanvraag bij VDL voor het maken van een offerte.

 

 1. Schilderen spelerstunnel

De trainers willen graffiti in de spelerstunnel, om onze spelers op te peppen en de tegenstander te intimideren. De actie ligt bij de SLO en onze graffiti artiesten.

 

 

­