Vergadering: Dagelijks Bestuur

Datum: 10 februari 2021

 

 1. Terugblik MVV Overleg

  1.Shirtcommissie

De shirt commissie zal weer aan de slag gaan. De SLO initieert het eerste overleg.

 1. Ticketing

Ook de ticketing commissie zal weer gaan starten. Ook dit overleg wordt door de SLO geïnitieerd.

 1. Merchandise

Daarnaast wilt Erik Noor ook graag in gesprek gaan over merchandise. De SLO benadert voorzitter werkgroep en DB-lid.

 1. Terugblik op MVV Overleg

Verslag van het MVV overleg wordt gepost op het MVVfans forum om zo de rest van de supporters ook op de hoogte te brengen. Het gesprek werd positief ervaren. Voorzitter, AD en TD zaten scherp in het gesprek. Weinig concreet rondom het 5 jaren plan. Het zou mooi zijn als dit plan meer geconcretiseerd kan worden met milestones per jaar en gecommuniceerd kan worden naar de supporters. Ook een terugblik met bereikte resultaten is goed om te communiceren. Snel een nieuw gesprek plannen. Aangeven dat we Ronald erbij willen, hebben. Het jeugdplan komt als belangrijk over, zo ook de overgang van jeugd. Het gesprek rondom het plan van de jeugdopleiding moet nog worden ingepland. Doen we wanneer dat fysiek kan.

 1. Nieuwe kernwaarden 

Wat tussen haakjes staat is nieuw. Paar kleine zaakjes toegevoegd. Euregio i.p.v. regio. Punt 2 over inclusiviteit is nieuw toegevoegd. Punt 4 en 5 zijn nieuw. Nieuw toegevoegde punten voegen niks toe en zijn generiek voor alle voetbal clubs/bedrijven en politiek correcte. Heeft niks met MVV specifiek te maken als BVO.

 1. RvC personen aandragen

Secretaris zal een mail sturen naar de voorzitter met personen die wij namens SV-1902 voordragen. . Daarbij doen we vanuit de SV de aanbieding om een bemiddelende rol te spelen indien nodig.

 1. Jaarverslag MVV en vervolg

Opvallend is dat elke renovatie/onderhoud van het stadion door de gemeente als opslag op de huur wordt gezet. Het lijkt erop dat de gemeente wilt verdienen aan dit contract. Enige tijd geleden stond er in een stuk van de gemeente dat er een overschot was op de exploitatie van het stadion, waarmee het tekort op WMO kon hiermee worden aangevuld. Dit punt moet op de agenda voor het volgende MVV-overleg.

Aantal vragen rondom het jaarverslag:

 • Waarom is de langlopende schuld toegenomen van 0 naar 340k?
 • Hoe groot zijn verschillende deelposten (sponsor inkomsten/merchandise etc.?
 • Waarom zijn de sponsorinkomsten zoveel terug gelopen? Hoe staat het hiermee tijdens dit seizoen?
 • Waarom zijn de giften zoveel terug gelopen? Hoe staat het hiermee tijdens dit seizoen?
 1. Evaluatie WOB-verzoeken 

WOB-verzoek MVV – Roda en MVV -Twente zijn geëvalueerd door groot comité. Conclusies en vragen aan het bestuur en aan de burgemeester. Vragen burgemeester aanvullen met:

 • Politie actie rondom Pötterke.
 • Bejegening van personen buiten voetbalmomenten om toevoegen
 • Boetes Angelside rondom waken in de stad tegen avondklok rellen.

Vragen aan bestuur agenderen in volgende MVV Overleg. Vragen aan burgemeester iom SLO. Met advocaat overleggen of wij als SV-1902 een WOB verzoek kunnen doen. Mogelijke stap is om naar fracties verschillende politieke partijen in de gemeenteraad te stappen. 

 1. Relatie met veiligheidsoverleg n.a.v. politieoptreden zondag 31 januari 2021

De politie Maastricht en gemeente willen graag in overleg met supporters over wat er gebeurd is rondom het recentelijk aanhouden en beboeten van de Angelside. De supportersvereniging sluit zich aan bij de Angelside in het standpunt dat er eerst publiekelijke excuses moeten worden gemaakt, waarbij er wordt toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Ons standpunt is, dat de gemeente en politie zich dermate onbetrouwbaar opstellen, dat het momenteel geen zin heeft om ermee in gesprek te gaan. De SLO zal de boodschap over brengen.

 1. Uitreisregelement

Er wordt gewerkt aan een nieuw ticketing systeem voor uitwedstrijden. Er wordt o.a. bekeken of seizoenkaarten kunnen worden gekoppeld aan het nieuwe ticketing systeem voor uitreizen. De SLO analyseert gezamenlijk met MVV de technische kant van het uitreisregelement.

 1. Betaald voetbal convenant

Het leveren van input voor de convenant betaald voetbal, door de SV, wordt pas weer relevant op het moment dat alle andere plooien m.b.t. de relatie met gemeente/politie zijn gladgestreken.

 1. Staantribune

Het haalbaarheidsonderzoek naar het (deels) ombouwen van de Angelside tribune naar een staantribune is afgerond. Er zijn een aantal vervolg stappen welke moeten worden genomen.

Stap 1: Beton monsters t.b.v. het bepalen van de sterkte van het beton organiseren. 

Stap 2: Kosten in kaart brengen.

Stap 3: Financiering van de grond brengen.

 1. Idee spelerstunnel

De trainers Kalezic en Vreede willen graag dat de spelerstunnel op een indrukwekkende wijze wordt beschilderd zodat de MVV-spelers met extra motivatie het veld betreden en willen in gesprek hierover met de Angelside en SV-1902. De SLO stuurt een aantal data door per mail. In deze plannen kan ook de muur van Vak-D worden meegenomen.

 1. Investeerder Business club

Er is een mogelijke investeerder gevonden die de hele business club wilt verbouwen en de exploitatie ervan kan overnemen. De exacte details en plannen zijn nog onduidelijk. Mogelijk zal de business club ook gedurende de dag open blijven als horeca gelegenheid. Erik Noor wilt dan dat er 1 tot 2 keer per maand een supporters avond wordt georganiseerd. De SLO gaat proberen meer details te achterhalen, daar er nog veel vragen zijn. Erik Noor heeft daarnaast de vraag gesteld of er supporters zijn die kunnen meehelpen met de verbouwing van de Business club

 1. Memoires Jo Toennaer

MVV heeft de SV gevraagd of deze bereidt is mee te helpen met de verkoop van de memoires van Jo Toennaer. De SV staat open voor het bieden van hulp aan MVV inzake de distributie van de deze boekjes. Aangezien er nog enige onduidelijkheid is, rondom de concrete hulp behoefte van MVV in deze, zal de SLO hierover met MVV contact opnemen.

 1. Ledenvergadering SV-1902 

De voorzitter gaat met de Secretaris de bestuur statuten verder uitwerken. Vervolgens maken ze een plan voor de invulling van de ledenvergadering.

­