Vergadering: Algemeen Bestuur

Agenda: 6 januari 2021

Gast: SLO

1.      Opening & mededelingen

a.      Stand van zaken aantal leden

We zijn inmiddels de 300 leden gepasseerd.

b.      Interview DB door werkgroep cultuur

Initiatief vanuit de ledenraad. Cultuur moet mee veranderen met de structuur. Vanuit deze werkgroep is een enquête gemaakt m.b.t. de cultuur binnen MVV. Uitgeprobeerd bij het bestuur van SV-1902,  het bestuur van de vereniging van MVV en de bestuur van de stichting. Eerste review van de antwoorden en alle besturen lijken redelijk op een lijn te zitten. Deze sessie krijgt vervolg met kantoor, jeugdleiders, veiligheid en SLO, veer zien MVV en de technische staf.

c.      Uitgestelde overleggen:

i.     DB: Burgemeester en adviseur veiligheid en voetbal.  

ii.     DB: Stuurgroep Jeugdplan heeft het DB van SV-1902 uitgenodigd om het nieuwe jeugdplan te presenteren.

iii.     DB-Plus: Technisch beleid olv SLO en op verzoek technisch directeur, samen met algemeen directeur en voorzitter stichting.

Alle gesprekken zijn uitgesteld als gevolg van Corona, omdat deze gesprekken liever fysiek worden gehouden.

d.      Mededelingen SLO:

i.     Foto met technische staf (samen met AS)

Idee om foto te maken met technische staf om steun uit te spreken. Dit vind plaats op donderdag de 14e om 16:45 bij de Geusselt.

ii.     Nieuwe structuur MVV

Alles wat bij de media bekend is, is tot vooralsnog ook bij de SLO bekend. Ook is het e.e.a. omschreven in de brief van de ledenraad. SV-1902 zal proberen input te geven m.b.t. de invulling van de RvC.

iii.     Update lopende zaken

Zaken als uitreisregelement etc. hebben lage prioriteit gehad i.v.m. corona. Veiligheid overleggen hebben wel digitaal doorgang gevonden. Hierin is louter positief gesproken over enkele acties van supporters (Eindhoven uit etc.). Doch niet (!) over de Zwarte Pieten demonstratie.

2.      Werkgroep party’s en toernooien

Voorlopig ligt het stil door Corona. Werkgroep kan wel heel snel opgestart/actief worden.

3.      Werkgroep communicatie

a.      Diversen interviews gegeven

Interview gegeven t.b.v. nieuwsbrief ledenraad. Interview voor MVV-TV en voor nieuwsbrief van MVV zelf. Onze woordvoerder  geïnterviewd door RTV-Maastricht, de radio.

b.      MVV-DVD kampioensseizoen 1996-1997

De vereniging heeft USB ontvangen van het kampioensseizoen 1996-1997. Vraag aan werkgroep communicatie om een plan te maken voor het streamen van deze beelden.

4.      Werkgroep merchandise

Ligt stil tot dat er weer wedstrijden bezocht mogen worden. Er worden wel ontwerpen gemaakt en de webshop wordt alvast ingericht.

5.      Werkgroep stadion

Onderzoek naar staantribune wordt gestart in de 2e week van januari en daarna volgt gelijk het voorbereid van het Bidboek.

6.      Werkgroep stadionbeleving

Graffiti muur ziet er reeds goed uit, maar moet nog worden afgewerkt als het buiten weer warmer wordt. Iedereen moet opnieuw zoeken naar een mogelijke plek om doeken te kunnen schilderen.

7.      Rondvraag

a.      Normaal gesproken begint in deze periode de shirt commissie met MVV te spreken over het nieuwe shirt voor volgend seizoen, wij informeren na de status.  

b.      Input gevraagd vanuit landelijk supportersoverleg m.b.t. wel of niet live uitzenden van wedstrijden t.o.v. spreiding wedstrijden. Belang MVV, sponsorgeld, staat voorop.

 

 

­