Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 30 november & 9 december 2020

A. Verzoek van werkgroep cultuur

Het eerste nieuwsbulletin van de werkgroep is gedeeld met het DB. Belangrijkste is het organiseren van een sessie om te praten over de cultuur binnen MVV. Er is daarvoor een enquête via Mentimeter gemaakt met vragen over de cultuur. Deze digitale enquête is getest op het DB op 9 december. Unaniem vinden wij het goed dat dit onderzoek gehouden wordt en ook de vragen die voorbij kwamen waren goed bedacht.

B. Terugkoppeling gesprekken met bestuur

MVV heeft beroep aangetekend tegen het niet verkrijgen van NOW-regeling in de 2e ronde. Toen de 2e ronde werd beoordeeld had MVV een goed saldo door de verkoop van de vele seizoenkaarten en weinig loonkosten van spelers. Dit lijkt oneerlijk omdat de seizoenkaarten uitgesmeerd zouden moeten worden over het gehele seizoen.

De structuur wordt aangepast voor het toetreden van investeerder, maar er geen visie op de wijze waarop met een investeerder in zee wordt gegaan. Ofwel voor hoeveel miljoen krijgt een investeerder hoeveel aandelen? Welke bijdrage moet deze jaarlijks steken in de exploitatie en voor hoe lang?

C. Merchandise

Voor het naar buiten brengen nieuwe merchandise wachten wij op een normalere situatie, waarin we weer naar wedstrijden kunnen en wij tijdens een evenementen weer spullen kunnen verkopen.

D. Taakomschrijving SLO

Van onze SLO hebben wij begrepen dat de KNVB werkt aan een nieuwe functiebeschrijving voor de SLO. Aanjager is de voorzitter van Go Ahead met Bureau Berenschot. Inzet is gericht op preventie en persoonsgerichte aanpak, waarbij de gemeenten moeten bijdragen in de personeelskosten. Dit zou dan ook weer licentie-eis worden. Wij zijn zeer sceptisch wanneer deze aanpak in de plaats zou komen van de huidige werkwijze van de SLO van MVV. Onze SLO gaat over de nieuwe functiebeschrijving sparren met de Werkgroep Opkomen Voor Supporters.

E. Technische zaken

De technisch directeur heeft om een vervolg gesprek gevraagd in dezelfde setting als hiervoor, met het DB van SV-1902 en een vertegenwoordiging van de Angel-Side. Zijdens MVV is de setting niet dezelfde, de voorzitter en de algemeen directeur zijn er nu ook bij. Wij vragen ons af waarom het bestuurslid supporterszaken niet gevraagd is. Het gesprek is uitgesteld nu wij niet fysiek bij elkaar kunnen komen.

­