Foto overhandigen shirt

Op 3 juni 2020 is de nieuwe supportersvereniging voor MVV-supporters opgericht en wel onder de naam Supportersvereniging-1902, afgekort: SV-1902. Met het overhandigen van het eerste T-shirt van SV-1902 aan Erik Noor (Algemeen Directeur MVV) komt de vereniging voor het eerst naar buiten. SV-1902 zal de belangen behartigen van alle MVV-supporters bij onder meer MVV, gemeente en KNVB. Naast het opkomen voor supporters wil SV-1902 de verbondenheid onder de supporters vergroten. Dit gaat de Supportersvereniging-1902 doen door het organiseren van busreizen en het houden van activiteiten en evenementen. 

Bas Hendrikx (voorzitter SV-1902): 'Met het formeel oprichten van de Supportersvereniging-1902 gaat een lang gekoesterde wens van verschillende supportersgroeperingen in vervulling. Met een officiële status én straks hopelijk met een grote en brede achterban creëert SV-1902 slagkracht. '

Sinds oktober 2019 zijn supporters bezig met het oprichten van deze vereniging, maar dat liep vanwege het coronavirus enige vertraging op. Toch zette SV-1902 zichzelf al op de kaart door het op de achtergrond opkomen voor supportersbelangen. Zo is het samen met MVV mogelijk gemaakt om de  fanatieke supporters te verplaatsen naar het midden van de Angel-Side. SV-1902 heeft met MVV gezocht naar een passende oplossing voor de seizoenkaarthouders op Vak D. SV-1902 wil samen met de Supportersclub, Angel-Side, Veer Zien MVV, TrepkeB en alle andere supporters optrekken om de wedstrijdbeleving naar een hoger niveau te brengen. Ook is SV-1902 opgekomen voor het drastisch verlagen van de prijzen van seizoenkaarten om de Maastrichtenaar weer terug naar De Geusselt te krijgen. 

Bas Hendrikx (voorzitter SV-1902): 'Het is gewoon sjiek hoe de supporters die een seizoenkaart hadden op Vak D hebben meegewerkt aan het maken van een sfeervak.'

Supportersoverleg

SV-1902 komt voort uit het Supportersoverleg dat de afgelopen jaren met directie en bestuur om de tafel zat om zaken aangaande supporters bespreekbaar te maken. Het Supportersoverleg kende géén formele status. Toch werden diverse succesjes geboekt zoals het bewaken van de kernwaarden in het MVV-shirt, het creëren van een goede verstandhouding met de lokale politiek, het organiseren van het Supporterskaffee, het opstellen van de taakomschrijving voor de Supporters Liaison Officer (SLO) en het rekruteren van de nieuwe SLO. Na de structuurverandering van MVV in een BV, werd het Supportersoverleg steeds minder betrokken bij supportersaangelegenheden en bleek een formele status noodzakelijk om meer slagkracht te krijgen.

Erik Noor (Algemeen Directeur): 'In mijn eerste weken ben ik echt onder de indruk geraakt van de supporters van MVV. Van de duurzame inzet door Veer Zien MVV een van de belangrijkste sponsoren, van de acties van de Angel-Side, van de steun via de aanschaf van seizoenkaarten en van het meedenken op diverse manieren. Dat supporters zich nu verenigen in SV-1902 is alleen maar goed voor onze club. Het geeft de supporters nog meer de stem die ze verdienen.' 

foto (Publiciteitsvisie.nl) overhandigen T-shirt SV-1902 aan Erik Noor door het dagelijks bestuur van SV-1902 Bas Hendrikx (voorzitter), Huib Pijpers (secretaris), Wilfried Bongers (penningmeester), Levien Leenders (vicevoorzitter) en niet op foto Joep Berghs (vicesecretaris)