Directie en bestuur van MVV Maastricht hebben onlangs de SupportersVereniging 1902 (SV1902) officieel erkend als spreekbuis van de supporters. “Wij willen een vertegenwoordiging zijn van iedereen die MVV als supporter een warm hart toedraagt. Van AngelSide, Trepke B, Ultras tot de supporter die solo de wedstrijden bezoekt”, zegt Huib Pijpers, secretaris van SV1902. “Van supporters, voor supporters”, vult penningmeester Wilfried Bongers aan.

SV1902 wil die volwaardige vertegenwoordiger worden niet alleen richting de club maar ook richting gemeente, politie, burgemeester en andere belanghebbenden.

Het Supportersoverleg trad in het verleden al op regelmatige basis in overleg met de MVV-directie en het bestuur. Ook nam men deel aan het veiligheidsoverleg. Daarnaast was het Supportersoverleg vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en commissies zoals: tenuecommissie, busreizen en  seizoenkaarten. Maar men had ook een actieve rol bij diverse acties bijvoorbeeld richting raadsfracties, organisatie van het supporterskaffee en de vormgeving van het MVV-shirt. “We kregen vaak de vraag, wie zijn jullie eigenlijk. We vertegenwoordigden wel iedereen als supportersoverleg maar hadden geen officiële status”, legt Huib Pijpers uit.

SV1902 heeft zichzelf een duidelijke missie gesteld:  ‘De grenzen opzoeken bij het opkomen voor alle MVV-supporters en activiteiten opzetten ten behoeve van de onderlinge verbondenheid, zo breed als mogelijk’. Wilfried Bongers: “Onze supportersvereniging komt voor iedere MVV-supporter op, wij zullen de spreekbuis voor ze zijn, ongeacht of deze lid zijn van onze vereniging. Het opkomen voor de MVV-supporters doen wij onafhankelijk en consequent.” SV1902 heeft daarom ook als een van de speerpunten:  “het streven naar een betere relatie tussen club en supporters”.

“Onze vereniging is trots op MVV en onderschrijft haar kernwaarden en zal er alles aan doen wat in de macht van onze supportersvereniging ligt om die waarden fanatiek te bewaken. Onze vereniging steunt MVV als een traditionele club, waarbij wij staan voor het waarborgen van de tradities. Met onze activiteiten willen we zo veel mogelijk verschillende supportersgroepen samenbrengen, ook indien deze niet zijn aangesloten bij onze vereniging. De inzet is erop gericht dat wij in ieder geval betrokken zijn bij supporters-gerelateerde zaken en de club daarbij continue optimaal ondersteunen. Ook willen we zo veel mogelijk sfeer brengen geschoeid op een Zuid-Europese gepassioneerde en fanatieke wijze.” Bongers is ook al trots op het eerste resultaat dat bereikt is: “Vak D wordt nu ingericht voor de Angel Side. Dit was eerst niet mogelijk omdat de oude commandoruimte in dit vak zat. Nu er een nieuwe commandoruimte is aan de lange zijde, zijn we met de club in gesprek gegaan. En ze zijn met ons meegegaan. De supporter die een vaste plek in vak D had, kreeg een andere plek in het stadion én een gratis lidmaatschap van de SV voor het leven!”

Binnen de organisatie van SV1902 zitten veelal ervaren bestuurders met een rood-wit hart. Van hieruit zijn er diverse werkgroepen, allemaal met een eigen voorzitter. We hebben het dan over de werkgroepen stadion, busreizen, stadionbeleving, opkomen voor supporters, party’s en toernooien en merchandise. De voorzitters van de werkgroepen vormen samen het dagelijks bestuur, alle leden vormen de ledenraad.

Om lid te worden van de SV1902 betaalt men slechts 5 euro per jaar. Huib Pijpers, in het dagelijks leven Lokaal Belasting Adviseur, “We hebben de prijs bewust laag gehouden. Zo worden onze kosten gedekt. Mocht er aan het einde van het jaar toch nog geld overschieten, dan stellen wij dat aan MVV beschikbaar.” De grens van 300 leden wordt binnenkort geslecht. “We hopen aan het einde van het voetbalseizoen rond de 400 leden te hebben”, zeggen Pijpers en Bongers.

Wie lid wil worden van de Supportersvereniging kan zich aanmelden via www.sv-1902.nl

Bron: www.mvv.nl 

­