Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 28 april 2021

1. Begroting 2021 - 2022

Onder dankzegging aan de penningmeester geven wij in principe akkoord op de begroting voor het verenigingsjaar 2021 – 2022 en leggen deze ter advies neer in ons AB.

2. Promotie SV-1902

Filmpje met de trainer

Wij zullen voorstellen om dat maandagavond 31 mei op te nemen. Het DB is dan aanwezig om bij te praten met de trainer. Hij alleen komt in beeld. Wij maken de tekst voor hem. Het filmpje mag maar zo’n 2 à 3 minuten duren. De secretaris legt de datum voor aan MVV en onze cameraman.

Stavaza Podcast

Wij staan in de planning hiervoor.

3. Vragen van SLO

Gesprek met burgemeester en convenant

De veiligheidsadviseur van de burgemeester heeft gevraagd of wij voor het weekend kunnen reageren op de uitnodiging voor het kennismakinggesprek en op het samen opstellen van het convenant betaald voetbal.

Wij schrijven een brief aan de burgmeester die de SLO via de veiligheidsadviseur zal opsturen. Kort en goed; wij gaan voorlopig niet op deze uitnodiging in. Het optreden naar de supporters rondom de thuiswedstrijden is weliswaar verbeterd, maar buiten het stadion worden supporters alsmaar lastig gevallen, geprovoceerd en onterecht geverbaliseerd. Waarbij gemeente, politie en justitie elkaar de schuld geven op het moment dat er aantoonbaar fouten worden gemaakt. Wij hebben er geen vertrouwen in, dat het voeren van gesprekken met de burgemeester en politie hier verandering in brengt. Wij maken ons grote zorgen nu vrijwilligers van MVV steeds meer gefrustreerd raken door het tegenwerken van de gemeente en politie.

Regelement busreizen

Het concept is klaar en het is een fors boekwerk geworden. Het ziet er naar uit dat we niet ontkomen aan een uitwedstrijdkaart voor het bezoeken van uitwedstrijden. De Voorzitter verspreid het concept regelement onder het DB en wij gaan hierover in gesprek met de voorzitter van onze commissie busreizen en de SLO.

Stadionverboden bekerwedstrijd Utrecht

De processenverbaal worden geseponeerd. De stadionverboden van de KNVB zijn gegeven omdat men verdachte was. Over het seponeren daarvan verwijst de KNVB naar MVV. SLO heeft overleg hierover met de Commissie Stadionverboden MVV.

4. DB-plus c.q. overleg met MVV

Er was behoorlijke ruis op te lijn rondom het MVV-overleg dat laatst gecanceld is. Niet iedereen kon zich vinden in de agenda, zonder dat er agenda punten werden aangediend door de betreffende personen.

5. Rondvraag

De secretaris heeft mogelijk een bedrijf gevonden die het constructieontwerp voor de reling van Vak D gratis wilt maken.

Voorzitter en secretaris worden geïnterviewd door onze werkgroep stadion die voor MVV een bidboek voor het stadion aan het schrijven is. Het DB geeft hen de volgende punten mee: akoestiek op de Angel Side, het stadion is van buiten niet herkenbaar als van MVV, katrollen voor sfeeracties, opslag voor de sfeerspullen, supportershome, staantribune, food- en drink plein voor stadion.