De visie van de SV-1902 kijkt naar de toekomst van de vereniging. De vereniging haar streven is:

‘Een vereniging gedragen door verbondenheid van verschillende (fanatieke) supporters/groeperingen’.


De supportersvereniging zal medegaan toezien op het naleven van de kernwaarden van de initiatiefgroep vanuit MVV-zijde. Wij willen, met name op het gebied van supportersbeleid, een directe en positieve gesprekspartner van de directie en het bestuur van MVV zijn. Een van de speerpunten is het streven naar een betere relatie tussen club en supporters.

Daarnaast willen wij ons bezig houden met het opzetten van verschillende activiteiten t.b.v. een betere onderlinge verbondenheid en een betere sfeer rondom de wedstrijden van MVV en hier zelf invulling aan geven.

Wij behartigen de belangen van de supporters in de breedste zin van het woord. Belangrijke punten hierin:
• Een supportersvriendelijke benadering door alle partijen.
• Normalisatie wat betreft de regelgeving voor het bezoeken van thuis- en uitwedstrijden van MVV voor MVV-supporters, alsook voor de bezoekende supporters.

De supportersvereniging wil een belangrijke bijdrage leveren aan het supportersbeleid van MVV. Daarom wilde supportersvereniging een adviserende rol hebben om mensen voor te dragen voor de functies van: SLO, CSM, bestuurslid supporterszaken MVV en fractie supporters van de Ledenraad. Voor de benoeming van de functie van SLO, wil de Supportersvereniging een bindend advies geven.